Tốc hành

 
100 giây hồi chiêu: Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây

Bộc phá

 
90 giây hồi chiêu: Gây sát thương chuẩn tương đương 16% máu đã mất của kẻ địch

Trừng trị

 
30 giây hồi chiêu: Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây

Gầm thét

 
60 giây hồi chiêu: Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây

Cấp cứu

 
120 giây hồi chiêu: hồi 15% máu cho bản thân và những đồng minh xung quanh, đồng thời tăng 15% tốc chạy cho cả nhóm trong 2 giây

Cấm trụ

 
60 giây hồi chiêu: Vô hiệu hóa 1 công trình trong 5 giây

Ngất ngư

 
90 giây hồi chiêu: làm choáng kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây và làm chậm chúng trong 1 giây

Thanh tẩy

 
120 giây hồi chiêu: hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây

Tốc biến

 
120 hồi chiêu: dịch chuyển trong 1 khoảng cách nhất định theo 1 hướng cụ thể