Học viện liên quân

Chào mừng kiện tướng đến với HỌC VIỆN LIÊN QUÂN. Tại đây kiện tướng có thể tìm kiếm đầy đủ thông tin về Liên Minh Mobile, kéo xuống dưới để tìm hiểu thông tin chi tiết

Tốc hành

 
100 giây hồi chiêu: Tăng 30% tốc chạy trong 10 giây

Bộc phá

 
90 giây hồi chiêu: Gây sát thương chuẩn tương đương 16% máu đã mất của kẻ địch

Trừng trị

 
30 giây hồi chiêu: Gây 800 sát thương lên quái xung quanh và làm choáng chúng trong 1 giây

Gầm thét

 
60 giây hồi chiêu: Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây

Cấp cứu

 
120 giây hồi chiêu: hồi 15% máu cho bản thân và những đồng minh xung quanh, đồng thời tăng 15% tốc chạy cho cả nhóm trong 2 giây

Cấm trụ

 
60 giây hồi chiêu: Vô hiệu hóa 1 công trình trong 5 giây

Ngất ngư

 
90 giây hồi chiêu: làm choáng kẻ địch xung quanh trong 0.5 giây và làm chậm chúng trong 1 giây

Thanh tẩy

 
120 giây hồi chiêu: hóa giải tất cả hiệu ứng bất lợi và khống chế, đồng thời miễn dịch với khống chế trong 1.5 giây

Tốc biến

 
120 hồi chiêu: dịch chuyển trong 1 khoảng cách nhất định theo 1 hướng cụ thể