TIÊU QUÂN HUY - NHẬN FREE QUÀ

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tiêu quân huy nhận Free quà

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy tiêu tới các mốc sau, các bạn sẽ nhận được

- Tiêu 33 quân huy: Chọn 1 ảnh đại diện Violet / Valhein / 100 Mảnh ngọc

- Tiêu 100 quân huy: Chọn 1 điệu nhảy Violet / Valhein / 100 Mảnh ngọc

- Tiêu 200 quân huy: 3 Giấy vẽ bùa tuyệt sắc

THỜI GIAN

Từ 23h00 07 - 23h00 10/09/2020

Tin tức khác