MỞ BÁN COMBO TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC NAKROTH KHIÊU CHIẾN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán combo tướng và trang phục Nakroth Khiêu chiến

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Nakroth Khiêu chiến có giá 729 quân huy thay vì 1038 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 14/09/2019

Tin tức khác