BẢN TIN VALHEIN 6PGG - ĐẠI ĐAO CỦA TA ĐÂU?

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Đến hẹn lại lên, bản tin Valhein đã trở lại, mang theo những thông tin nóng nhất trong tuần vừa qua! Và cả tương lai nữa!

Tính năng vẽ bùa

Chi tiết xem tại ĐÂY

Nạp quân huy nhận Arduin

Chi tiết xem tại ĐÂY

Mở bán Rương đá tiến hoá

Chi tiết xem tại ĐÂY

Khuyến mại tướng được buff

Chi tiết xem tại ĐÂY

Sổ sứ mệnh mùa III - Bắt đầu

Chi tiết xem tại ĐÂY

Tin tức khác