Bình Nguyên Vô Tận

Viết bởi m3gusta

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin đặc biệt gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Bình Nguyên vô tận


NỘI DUNG

1. Thời gian sự kiện: từ ngày 14/11 - 30/11/2023

2. Có 3 đường: Đường ceasar, đường giữa, đường rồng. Người chơi chọn 3 trang phục tương ứng với phần thưởng lớn tại 3 đường.

3. Mỗi 1 lượt chơi, người chơi chỉ định đánh vào đường theo mong muốn gây từ 1-10 máu. Có thể đánh cả 3 đường 1 lúc hoặc tập trung vào 1 đường

4. Đặc biệt Khi đánh đúng đường có 25% tỷ lệ x20.1% x100 sát thương.

5. Khi phá trụ nhận phần thưởng tại trụ đó vào túi đồ:

- Trụ 1 (50 máu): 5 giấy S
- Trụ 2 (150 máu): 10 giấy TS
- Trụ 3 (1000 máu): Trang phục

LƯU Ý

  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.

  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".

  • Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác