ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT: BLACK FRIDAY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Black Friday

THỜI GIAN

Tới hết ngày 30/11/2020

NỘI DUNG

Để tham gia sự kiện, các Kiện Tướng chọn mở hộp Bạc hoặc hộp Vàng.

Hộp Bạc: Mở 15 quân huy / hộp, hoặc 135 quân huy / 10 hộp

Hộp Vàng: Mở 30 quân huy / hộp, hoặc 270 quân huy / 10 hộp

Mỗi hộp sẽ có tỷ lệ mở ra các vật phẩm khác nhau, và Hộp Vàng sẽ chứa nhiều vật phẩm giá trị hơn Hộp Bạc. Các bạn có thể bấm thẳng vào mỗi hộp để xem các vật phẩm bên trong.

Đặc biệt, nếu như mở liên tiếp 10 lần mỗi hộp mà không ra vật phẩm chưa sở hữu, các bạn sẽ chắc chắn nhận được một vật phẩm chưa sở hữu.

Ngoài ra, mở Hộp Bạc sẽ nhận được 1 xu vàng, Hộp Vàng sẽ nhận được 2 xu vàng.

Khi tích luỹ Xu Vàng tới các mốc nhất định sẽ nhận được quà:

Quà thưởng Xu vàng tích luỹ
Trang phục A hữu hạn chưa sở hữu 12
Tướng chưa sở hữu 30
Trang phục S+ chưa sở hữu 60
Trang phục S+ hữu hạn chưa sở hữu 150
Trang phục SS tuyệt sắc chưa sở hữu 300

Nếu đã có tất cả các món ở các mốc tích luỹ, các bạn sẽ nhận được vé mở Hộp Vàng thay thế.

Các bạn cũng có thể bấm vào nút "Lịch sử" để hoán đổi 3 vật phẩm không mong muốn thành một Hộp Bạc, hoặc nhận các vật phẩm mong muốn về hòm thư.

Cuối cùng, các Kiện Tướng cũng có thể nhận được vé mở Hộp Bạc miễn phí khi

Đăng nhập từ 25/11 - 04/12/2020: 1 Vé mở Hộp Bạc (1 lần duy nhất)

Tích luỹ quân huy nạp:

Quà ưu đãi Quân huy nạp tích luỹ
8 quân huy 8
1 Vé mở Hộp Bạc 32
1 Vé mở Hộp Bạc 64
10 Giấy vẽ bùa S 100
10 Giấy vẽ bùa Tuyệt sắc 410

Lưu ý: Bạn phải sử dụng Vé mở Hộp Bạc trước khi tiêu quân huy, nếu không Vé sẽ trở nên bất hợp lệ

Tin tức khác