Sự kiện Black Friday 2023

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Black Friday - Siêu Giảm Giá

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện sẽ diễn ra từ: 24 - 30/11/2023

Khi tham gia vào sự kiện, sẽ có 2 loại hộp quà để bạn mở:

Hộp Bạc giá 15 Quân Huy gồm: Trang phục mở bán trong shop, Tướng, Emote, Điệu nhảy, Hiệu ứng Vĩnh viễn.

Hộp Vàng giá 30 Quân Huy gồm: Trang phục SSS, trang phục SS Tuyệt sắc và Hữu hạn, Trang phục bậc A tới S+ thường và hữu hạn và mở bán, Tướng.

Các vật phẩm sẽ ra một cách ngẫu nhiên bao gồm cả vật phẩm bạn đã sở hữu và chưa sở hữu. Nhưng chắc chắn khi chơi đủ 10 lượt liên tiếp, bạn sẽ nhận 1 Tướng / Skin / Vật phẩm chưa sở hữu.

Bạn có thể dùng 1 vật phẩm không mong muốn đã mở để đổi lấy Huy hiệu Black Friday, có thể dùng Huy hiệu này để quy đổi các vật phẩm mong muốn tại Shop Quy đổi

Mở hộp Bạc nhận 1 Huy hiệu, hộp Vàng nhận 2 Huy hiệu.

Khi tiêu đủ các mốc Quân Huy sau, các Kiện Tướng chắc chắn nhận:

180QH: Trang phục A hữu hạn chưa sở hữu

450QH: Tướng chưa sở hữu

900QH: Trang phục S, S+ chưa sở hữu

2250QH: Trang phục S, S+ hữu hạn chưa sở hữu

4500QH: Trang phục SS Tuyệt sắc chưa sở hữu

Nếu đã có tất cả các vật phẩm ở các mốc tích lũy, người chơi có thể nhận vé vàng để mở hộp vàng tiếp

LƯU Ý

Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi thành lượt chơi miễn phí trước khi sự kiện kết thúc.

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác