CHỈNH SỬA TƯỚNG GIỮA MÙA PHIÊN BẢN CỜ LIÊN QUÂN TẬP 3

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Ít nhất thì Hội Đồng cũng đếm được số lớn hai đúng không nào

Và lần sau chắc là sẽ không đặt tên phiên bản giống với chế độ cờ nữa đâu T_T

- Chuyển sinh

12 phút gg Sau phút thứ 12, số lần chuyển sinh còn dư sẽ biến đổi tương ứng thành 600/300 vàng và vô hiệu hoá Phù hiệu này

6 phút chưa GG thì ta chờ phút 12

- Zill

Giảm thật nhiều năng lượng tiêu hao

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Phong đao

Tiêu hao: 65/70/75/80/85/90

Tiêu hao: 50/55/60/65/70/75

Phong độn

Tiêu hao: 70/80/90/100/110/120

Hồi chiêu: 12.5/12/11.5/11/10.5/10 giây

Tiêu hao: 60

Hồi chiêu: 10 giây

Phong ba

Tiêu hao: 120/140/160 Tiêu hao: 100/115/130

Cầm bùa xanh dưới chân, Zill trộm nghĩ giảm năng lượng có tác dụng gì không? #dangsuyngam

- Taara

Thật ra Taara nên biết ơn khi nội tại Tróc nã chỉ giảm có một nửa hồi máu chứ không cấm luôn như bên cờ :v

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Chiến ý

Tiêu hao máu khi dùng chiêu 1 / 2: 5%

Tiêu hao máu khi dùng chiêu 3: 10%

Thấm hút: Tiêu hao máu khi dùng chiêu 1 / 2: 4%

Tiêu hao máu khi dùng chiêu 3: 8%

Thôi thì vậy cũng được, chứ mỗi lần Taara đến k... dùng chiêu, máu cô nàng mất kinh quá sao chơi

- Dirak

Dirak có khả năng gẩy bi-a ghê quá nên là

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Thiên hoả trận

Tầm chiêu: 12m

Giảm tầm bắn: Tầm chiêu: 11m

Chiêu thức này vốn là để Dirak tự bảo vệ mình chứ không phải công cụ đẩy lui kẻ địch ra khỏi nơi an toàn

- Alice

Cũng may là tôi đã chuyển sang ăn hôi con khác

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Dòng chảy thời không

Giảm giáp phép: 30/40/50%

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Sự kiện đường chân trời: Giảm giáp phép: 30%

Hồi chiêu: 30 giây

Thật ra là cũng không phải ảnh hưởng nặng như các bạn nghĩ đâu, vẫn ăn hôi tốt nhé

- Keera

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Ác mộng ảo cảnh

Hồi chiêu: 4 giây

Làm chậm địch: 25%

Này thì nhảy: Hồi chiêu: 5 giây

Làm chậm địch: 10/15/20/25/30/35%

Keera, nerf, một phương trình hoàn hảo.

Chỉnh sửa tướng tập lớn hơn 2 đến đây là kết thúc. Chúc các bạn đạt được nhiều chiến thắng trên chiến trường Liên Quân... trước khi chúng tôi tiếp tục nerf tướng tủ của các bạn :D

Tin tức khác