Cập nhật hành vi vi phạm và thời hạn xử phạt

Viết bởi Valeri

Bên cạnh việc tiếp tục xử phạt các hành vi vi phạm trước đó, Hội đồng Liên Quân tiếp tục bổ sung mức phạt dành cho ảnh đại diện và hành vi vi phạm như sau:

Hành vi bị xử phạt Thời hạn khóa
Vi phạm ảnh đại diện không hợp lệ 3 tháng đến 1 năm
Vi phạm hành vi giao tiếp tại kênh Tổng hợp 3 tháng đến 1 năm

Hình thức xử phạt này sẽ được áp dụng từ ngày 06.06.2024. Đồng thời, các án phạt riêng lẻ sẽ được xử lý song song: Ngày mở khóa của tài khoản sẽ dựa vào thời gian mở khóa xa nhất tính từ thời điểm khóa.

Lưu ý, thời gian bắt đầu xử phạt có thể sẽ không xảy ra ngay thời điểm vi phạm mà sẽ bắt đầu ngay khi hệ thống thu thập đủ dữ liệu. Do đó, các Kiện tướng vui lòng không chia sẻ tài khoản để tránh xảy ra hành vi bất thường hoặc tham gia bất kỳ hành vi vi phạm nào trong phần đề cập ở đây.

Ngoài ra, Hội đồng cũng muốn nhắc nhở các Kiện tướng nên tránh lợi dụng lỗi hoặc tham gia các trận đấu có dấu hiệu bất thường. Trong trường hợp chơi cùng bạn bè hoặc đồng đội có hành vi lợi dụng lỗi hoặc phát sinh dấu hiệu bất thường, vui lòng không tiếp tục chơi cùng đồng đội này ngay khi kết thúc trận đấu để tránh bị xử phạt liên lụy.

Tin tức khác