CẬP NHẬT MỆNH GIÁ NẠP QUÂN HUY TRÊN KÊNH APP STORE

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn: Thông báo cập nhật mệnh giá nạp Quân Huy trên kênh App Store

NỘI DUNG

Do sự điều chỉnh giá từ Apple với các ứng dụng phát hành tại Việt Nam (Thông tin chính thức tại: https://developer.apple.com/news/?id=e1b1hcmv), mức giá nạp Quân Huy qua kênh App Store sẽ được điều chỉnh tương ứng với các mệnh giá mới của Apple.

Chi tiết thay đổi như sau:

Giá cũ (VND) Giá mới (VND) Quân Huy nhận được (cũ) Quân Huy nhận được (mới)
5.000 5.000 8 7
22.000 25.000 35 35
69.000 79.000 109 109
149.000 179.000 260 260
229.000 279.000 410 410
429.000 479.000 715 715
599.000 679.000 990 990
1.099.000 1.299.000 1910 1910
2.199.000 2.499.000 3920 3920

THỜI GIAN

1. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 05/10/2022, để bổ sung phần thu Thuế Giá trị gia tăng (VAT 8%) và Thuế Thu nhập doanh nghiệp (CIT 5%).

2. Mốc nạp 8 QH sẽ được đóng lại vào 12h00 trưa ngày 04/10 để thay đổi giá, sẽ mở lại vào ngày 05/10 cùng với thời điểm thay đổi giá các mốc nạp khác.

LƯU Ý

Việc thay đổi giá này không ảnh hưởng đến mức giá nạp quân huy của kênh Google Play và các kênh khác trên napthe.vn.

Tin tức khác