SỰ KIỆN ĐỔ BỘ LẦN CUỐI - CAPHENY HARLEY QUINN

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Nữ quái đổ bộ - Harley Quinn

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Khi tham gia vào sự kiện, để nhận được trang phục Harley Quinn người chơi cần phải phá hoại thành công ở toàn bộ 6 tầng.

Số khu vực trong mỗi tầng có thể phá hoại, lần lượt là: 1, 3, 3, 4, 5, 6. Ở mỗi tầng khi phá hoại thành công, người chơi sẽ nhận được các phần quà chiến thắng khác nhau.

Khi may mắn phá hoại thành công ở 1 tầng, người chơi có thể lên tầng tiếp theo mà không cần phải phá hoại các khu vực còn lại. Nếu phá hoại thất bại, bạn sẽ nhận thêm phần quà khuyến khích và các vật phẩm có thời hạn. Cơ hội phá hoại thành công sẽ tăng lên sau mỗi lần phá hoại.

Giá phá hoại ở tầng 1 là 9QH, sẽ tăng dần ở các lượt sau:

Tầng 1: 9QH

Tầng 2: 9QH - 19QH - 29QH

Tầng 3: 19QH - 39QH - 69QH

Tầng 4: 39QH - 69QH - 99QH - 129QH

Tầng 5: 79QH - 109QH - 139QH - 169QH - 199QH

Tầng 6: 129QH - 159QH - 189QH - 219QH - 249QH - 279QH

Phá hoại thành công tầng 6, người chơi sẽ chắc chắn nhận trang phục Harley Quinn. Tỷ lệ phá hoại thành công trung bình: 100% chia đều cho số phòng còn lại ở tầng. Ví dụ: Tầng 5 còn 3 khu vực thì tỉ lệ phá hoại thành công trung bình là 33% .

LƯU Ý

Số lượng QH hiển thị trong sự kiện sẽ không tính lượng QH hữu hạn. Báo lỗi sự kiện vui lòng liên hệ CSKH.

Sự kiện diễn ra tới hết ngày 31/12/2022

Tin tức khác