Cầu Được Ước Thấy - Butterfly Phượng Cửu Thiên

Viết bởi Álvarez

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin đặc biệt gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Cầu Được Ước Thấy


NỘI DUNG

1. Thời gian sự kiện: từ ngày 07/11 - 26/11/2023

2. Bạn có thể cầu ước 1 lần 25QH hoặc 10 lần 240QH. Lượt đầu được giảm giá còn 9QH 1 lượt và 199QH 10 lượt.

3. Chắc chắn nhận Butterfly Phượng cửu thiên sau 150 lượt cầu ước. Bên cạnh đó, mỗi 30 lượt cầu ước bạn cũng chắc chắn nhận 1 trang phục bất kỳ từ A hữu hạn tới S+ hữu hạn.

4. Mục "Lịch sử" sẽ lưu lại các trang phục bạn đã nhận và "Túi đồ" sẽ chứa các vật phẩm khác. Trang phục sẽ được gửi trực tiếp về hòm thư trong game, các vật phẩm khác vui lòng truy cập túi đồ trong sự kiện để gửi về.

5. Tỉ lệ cầu ước ra Butterfly Phượng Cửu Thiên là 0,8%

QUÀ MỐC

- 10 lượt: Giấy Tuyệt sắc

- 20 lượt: Vé quay Thời không

- 50 lượt: 5 Giấy S

- 100 lượt: 5 Giấy Tuyệt sắc

LƯU Ý

  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.

  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".

  • Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác