CHI TIẾT BẢN CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG NHÂN BẢN

Viết bởi MinhBi

Xin chào các Kiện Tướng!

Phiển bản Đấu Trường Nhân Bản sẽ sớm được cập nhật trong thời gian tới. Hãy cùng xem phiên bản mới có những gì thay đổi.

Chỉnh sửa tướng

- ALEISTER

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Ngục Tù Vĩnh Hằng

Aleister bẫy kẻ địch trong nhà tù ma thuật, gây sát thương phép trong 3 giây. Mỗi lần gây sát thương tạo một điểm ma thuật đen

Aleister bẫy kẻ địch trong nhà tù ma thuật, gây sát thương phép trong 2.5 giây. Mỗi lần gây sát thương tạo một điểm ma thuật đen.

Trong thời gian này mục tiêu sẽ liên tiếp bị khống chế, không có kẽ hở, hơn nữa thời gian khống chế không thể bị thanh lọc và giảm kháng hiệu ứng

- ĐIÊU THUYỀN

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Sương Giá

Điêu Thuyền tung phép thuật băng giá lên một vùng chỉ định, gây 350/420/490/560/630/700(+0.85 Công phép) sát thương phép, và làm chậm 50% tốc chạy của các kẻ địch trúng chiêu trong 2 giây. Chưa hết những nạn nhân này còn phải chịu hiệu ứng Băng hàn trong 5.5 giây. Kẻ địch trúng Sương giá khi đang chịu hiệu ứng Băng hàn sẽ bị trói 1 giây.

Điêu Thuyền tung phép thuật băng giá lên một vùng chỉ định, gây 400/490/580/670/760/850(+0.75 Công phép)sát thương phép, và làm chậm 50% tốc chạy của các kẻ địch trúng chiêu trong 2 giây. Chưa hết những nạn nhân này còn phải chịu hiệu ứng Băng hàn trong 6 giây. Kẻ địch trúng Sương giá khi đang chịu hiệu ứng Băng hàn sẽ bị trói 1 giây.

Băng Đăng

Rút ngắn thời gian tung chiêu

- IGNIS

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Máu tăng trưởng:173

Giáp tăng trưởng:16.7

Máu tăng trưởng:198.5

Giáp tăng trưởng: 20.5

Hỏa Hồn

Nội tại: Chiêu thức trúng đích của Ignis khiến các nạn nhân phải gánh chịu hiệu ứng Hỏa hồn trong sau 1 giây, hiệu ứng kéo dài 2.5 giây. Chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ được cường hóa và sẽ được hồi 80 (+5 mỗi cấp) (+0.2 công phép) máu

Nội tại: Chiêu thức trúng đích của Ignis khiến các nạn nhân phải gánh chịu hiệu ứng Hỏa hồn lập tức, hiệu ứng kéo dài 3 giây, đồng thời làm mới Thời gian hồi chiêu của chiêu 1. Chiêu thức tiếp theo của Ignis nếu kích phát Hỏa hồn sẽ được cường hóa và sẽ được hồi 120 (+8 mỗi cấp) (+0.3 công phép) máu

Hỏa Cầu

Tiêu hao: 40/45/50/55/60/65

Ignis tung cầu lửa vào mục tiêu đầu tiên, thứ sẽ phát nổ theo hình nón lên những kẻ địch phía sau, gây 320/420/520/620/720/820 (+0.7 Công phép) sát thương phép, đồng thời tăng 40% tốc chạy trong 1 giây. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, Ignis sẽ nhận một lá chắn giúp chặn 300/425/550/675/800/925(+0.8 Công phép) sát thương trong 3 giây.

Chiều rộng đường đạn:2m

Chiều dài đường đạn:1.5m

Tiêu hao: 30/34/38/42/46/50

Ignis tung cầu lửa vào mục tiêu đầu tiên, thứ sẽ phát nổ theo hình nón lên những kẻ địch phía sau, gây 320/380/440/500/560/620 (+0.5 Công phép) sát thương phép, đồng thời tăng 40% tốc chạy trong 1 giây. Nếu mục tiêu trúng chiêu đang dính phải hiệu ứng Hỏa hồn, Ignis sẽ nhận một lá chắn giúp chặn 300/400/500/600/700/800(+0.65 Công phép) sát thương trong 2 giây.

Động tác triển khai chiêu thức giảm đi 0.2 giây

Chiều rộng đường đạn:2.5m

Chiều dài đường đạn:2.5m

Hỏa Hoạn

Động tác triển khai chiêu thức giảm đi 0.1 giây

Hỏa Trận

Động tác triển khai chiêu thức giảm đi 0.1 giây

- PREYTA

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Dịch Hạch

Hồi chiêu: 45/40/35 giây

Tiêu hao: 130/150/170 năng lượng

Preyta tiến vào trạng thái siêu khuẩn, tạo lá chắn 500/850/1200 (+1.2 công phép), đồng thời làm mới hồi chiêu kèm cường hóa Hơi độc hại và Bom hoại tử kế tiếp. Chưa hết, trong 10 giây hiệu lực Preyta còn được tăng tầm đánh, 15% tốc chạy, 10% tốc đánh, và khiến đòn đánh thường gây thêm 80/160/240 (+0.4 công phép) sát thương phép diện rộng.

Hồi chiêu: 40/35/30 giây

Tiêu hao: 100/125/150 năng lượng

Preyta tiến vào trạng thái siêu khuẩn, tạo lá chắn 500/850/1200 (+1.2 công phép), đồng thời làm mới hồi chiêu kèm cường hóa Hơi độc hại và Bom hoại tử kế tiếp. Chưa hết, trong 10 giây hiệu lực Preyta còn được tăng tầm đánh, 15% tốc chạy, 20% tốc đánh, và khiến đòn đánh thường gây thêm 80/160/240 (+0.4 công phép) sát thương phép diện rộng.

- YORN

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Giáp cơ bản:88

Máu tăng trưởng:184.9

tốc đánh tăng trưởng:4%

công vật lý tăng trưởng:16.2

Giáp cơ bản:94

Máu tăng trưởng: 202

tốc đánh tăng trưởng: 3%

công vật lý tăng trưởng: 14.8

Vô Tận Tên

Đòn đánh thường thứ năm hoặc đòn đánh kế tiếp sau khi Yorn dùng một kĩ năng, cho phép Yorn bắn nhanh gấp đôi bình thường, mỗi đợt gây (+0.7 công vật lý) sát thương vật lý (tổng cộng 4 đợt)

Đòn đánh thường thứ năm hoặc đòn đánh kế tiếp sau khi Yorn dùng một kĩ năng, cho phép Yorn bắn nhanh gấp đôi bình thường, mỗi đợt gây 75 (Cấp tướng +4)(+0.4 công vật lý) sát thương vật lý (tổng cộng 4 đợt)

Tên Nổ

Yorn bắn một mũi tên nổ đến vùng chỉ định gây 120/145/170/195/220/245 (+0.54 công vật lý) sát thương vật lý đồng thời khiến nạn nhân bị choáng trong 0.75 giây

Yorn bắn một mũi tên nổ đến vùng chỉ định gây 175/200/225/250/275/300(+0.75 Công vật lý) sát thương vật lý đồng thời khiến nạn nhân bị choáng trong 1 giây.

Động tác thi triển chiêu giảm 0.1 giây

Mưa Tên

Hồi chiêu: 20/19/18/17/16/15 giây

Hồi chiêu: 18/17.4/16.8/16.2/15.6/15

Động tác thi triển chiêu giảm 0.1 giây

Tên Thần

Động tác thi triển chiêu giảm 0.2 giây

- TEL'ANNAS

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Máu tăng trưởng:176.3

Máu tăng trưởng:190.8

Ưng Nhãn

Tăng mạnh tầm đánh, và 30/32/34/36/38/40% tốc đánh. Các đòn đánh thường được cường hóa bởi sức mạnh bóng tối, gây thêm 100/120/140/160/180/200 (+0.1 Công vật lý) sát thương phép. Đồng thời đòn đánh thường sẽ gây 2 cộng dồn làm chậm

Tăng mạnh tầm đánh, và 30/32/34/36/38/40% tốc đánh. Các đòn đánh thường được cường hóa bởi sức mạnh bóng tối, gây thêm 40/48/56/64/72/80(+0.55 Công vật lý)sát thương phép và sát thương vật lý tương đương. Đồng thời đòn đánh thường sẽ gây 2 cộng dồn làm chậm

- JOKER

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Bom Cười

Tăng mới cơ chế:Sau khi triển khai nhận được liên tiếp 4 giây tăng tốc đánh (50%/75%/100%)Tăng tốc đánh

- VIOLET

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Đạn Xuyên Thấu

Violet lộn về phía trước, cường hóa hóa đòn đánh thường tiếp theo, gây 275/315/355/395/435/475 (+1.15 công vật lý) sát thương vật lý lên những kẻ địch đứng theo đường thẳng, đồng thời giúp gia tăng tầm đánh trong thoáng chốc. Lộn về phía kẻ địch sẽ được tăng 50% tốc chạy trong 2 giây

Violet lộn về phía trước, cường hóa hóa đòn đánh thường tiếp theo, gây 275/305/335/365/395/425(+1.0 Công vật lý)sát thương vật lý lên những kẻ địch đứng theo đường thẳng, đồng thời giúp gia tăng tầm đánh trong thoáng chốc. Lộn về phía kẻ địch sẽ được tăng 50% tốc chạy trong 2 giây

- WÍSP

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Công cơ bản:161

Công cơ bản: 171

Pháo Động Năng

Hồi chiêu: 10 giây

Wisp lướt về phía trước đồng thời kích hoạt chế độ pháo kích. Mỗi đòn đánh thường trong thời gian này bắn kèm pháo cối gây 45/60/75/90/105/120 (+1.1 công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu và những nạn nhân lân cận, đồng thời Wisp được tăng 10% tốc đánh, hiệu ứng kéo dài 5 giây.

Sát thương bắn lan :100%

Hồi chiêu: 10/9.6/9.2/8.8/8.4/8 giây

Wisp lướt về phía trước đồng thời kích hoạt chế độ pháo kích. Mỗi đòn đánh thường trong thời gian này bắn kèm pháo cối gây 75/100/125/150/175/200(+0.9 Công vật lý) sát thương vật lý lên mục tiêu và những nạn nhân lân cận, đồng thời Wisp được tăng 10% tốc đánh, hiệu ứng kéo dài 5 giây.

Sát thương bắn lan : 50%

Pháo YoYo

Tốc độ cuộn của YOYO:8m/s

Tốc độ cuộn của YOYO:10m/s

Pháo Cao Xạ

Mục tiêu trong phạm vi của chiêu cuối nhận 20% Hiệu ứng giảm tốc

- THANE

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Tốc chạy cơ bản:370

Tốc chạy cơ bản: 380

Quyền Năng Ma Thuật

ĐKhi máu của Thane dưới 30%, hắn có thể hồi lại 24% máu tối đa củ mình trong 6 giây. 75 giây hồi chiêu

Khi máu của Thane dưới 30%, hắn có thể hồi lại 24% máu tối đa của mình trong 4 giây. 75 giây hồi chiêu

Tăng mới cơ chế:Trong Thời gian duy trì nhận thêm 25% hiệu ứng miễn thương

- ORMARR

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Uy Dũng

Tất cả sát thương của Ormarr đều có tỷ lệ làm choáng mục tiêu trong 0.75 giây, và gây 10 - 16% máu hiện tại của nạn nhân thành sát thương vật lý (4 giây hồi).

ất cả sát thương của Ormarr đều có tỷ lệ làm choáng mục tiêu trong 0.75 giây~1 giây (tăng theo cấp của nhân vật) và gây 10 - 16% máu hiện tại của nạn nhân thành sát thương vật lý (4 giây hồi).

- PAYNA

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Ánh Sáng Thần Thánh

Payna phủ ánh sáng ma pháp xuống một vùng nhỏ quanh bản thân, giúp hồi 60/80/100/120/140/160(+0.1 công phép)máu (cộng thêm 10% máu mục tiêu đã mất), mỗi giây cho các tướng đồng minh lân cận, đồng thời giúp tăng cho tất cả trong vùng hiệu lực 25/30/35/40/45/50% tốc đánh trong 3 giây

Payna phủ ánh sáng ma pháp xuống một vùng nhỏ quanh bản thân, giúp hồi 80/100/120/140/160/180(+0.1 công phép)máu (cộng thêm 7% máu mục tiêu đã mất), mỗi giây cho các tướng đồng minh lân cận, đồng thời giúp tăng cho tất cả trong vùng hiệu lực 25/30/35/40/45/50% tốc đánh trong 3 giây

Kết Giới Sinh Mệnh

Payna tụ năng lượng tạo ra kết giới, giúp đồng đội xung quanh tăng 200(+50/cấp) giáp, địch trong phạm vi mỗi 0.5 giây sẽ chịu 250/310/370 (+0.45 công phép) sát thương phép lên phe địch mỗi 0.5 giây và giảm tốc chạy 20%. Kẻ địch đứng trong kết giới 2 giây sẽ bị làm choáng 1.5 giây Payna tụ năng lượng tạo ra kết giới, giúp đồng đội xung quanh tăng 150(+35/cấp) giáp, địch trong phạm vi mỗi 0.5 giây sẽ chịu 250/310/370 (+0.45 công phép) sát thương phép lên phe địch mỗi 0.5 giây và giảm tốc chạy 20%. Kẻ địch đứng trong kết giới 2 giây sẽ bị làm choáng 1.25 giây

- NGỘ KHÔNG

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Phân Thân Thuật

Thời gian hồi chiêu:15/13.8/12.6/11.4/10.2/9

Thời gian hồi chiêu:12/11.4/10.8/10.2/9.6/9 giây

Tên Nổ

Ngộ Không vung gậy tấn công kẻ địch xung quanh, gây 150/190/230 (+0.5 công vật lý) sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch 1 giây. Ngộ Không có thể kích hoạt chiêu thức một lần nữa trong 5 giây để tàng hình, gia tăng tốc chạy 40% trong 1 giây

Ngộ Không vung gậy tấn công kẻ địch xung quanh, gây 150/190/230 (+0.5 công vật lý) sát thương vật lý và làm choáng kẻ địch 1 giây. Ngộ Không có thể kích hoạt chiêu thức một lần nữa trong 5 giây để có thể giải trừ Hiệu ứng giảm tốc của bản thân và tàng hình, gia tăng tốc chạy 40% trong 1 giây.

- KRIKNAK

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Hiểm Họa Không Trung

Kriknak đập cánh bay lên không giúp tăng tốc chạy trong 6/8/10 giây, bù lại trong trạng thái này hắn không thể tung đòn đánh hoặc các chiêu thức khác ngoại trừ Ấu trùng quỷ. Tái kích hoạt lần nữa để đáp đất, gây690/920/1150(+2.65 Công vật lý thêm) sát thương vật lý, kèm hiệu ứng giảm tốc chạy lên các nạn nhân trúng chiêu.

Kriknak đập cánh bay lên không giúp tăng tốc chạy trong 6/8/10 giây, bù lại trong trạng thái này hắn không thể tung đòn đánh hoặc các chiêu thức khác ngoại trừ Ấu trùng quỷ. Tái kích hoạt lần nữa để đáp đất, gây 660/880/1100(+2.60 Công vật lý thêm) sát thương vật lý, kèm hiệu ứng giảm tốc chạy lên các nạn nhân trúng chiêu.

- AMILY

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Liên Hoàn Cước

Thời gian hồi chiêu:7/6.8/6.6/6.4/6.2/6

Thời gian hồi chiêu:6 giây

Cuồng Bạo Cước

Sau 1 giây vận công, Amily gây 300/400/500 sát thương phép diện rộng và cường hoá bản thân giúp tăng 100/150/200 công vật lý, 40 tốc chạy, 40/60/80 miễn thương. Suốt thời gian cường hoá Amily gây 60/80/100 sát thương phép lên kẻ địch lân cận mỗi giây; hiệu ứng kéo dài 8 giây

Sau 1 giây vận công, Amily gây 300/400/500 sát thương phép diện rộng và cường hoá bản thân giúp tăng 100/150/200 công vật lý, 50 tốc chạy, 50/75/100 miễn thương. Suốt thời gian cường hoá Amily gây 60/80/100 sát thương phép lên kẻ địch lân cận mỗi giây; hiệu ứng kéo dài 8 giây

- ARTHUR

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Uy Dũng

Arthur được ban phước nên vô cùng mạnh, có thể nhận thêm 28 (+8/cấp) hộ giáp vật lý cơ bản (tăng theo cấp tướng)

Arthur được ban phước nên vô cùng mạnh, có thể nhận thêm 88 (+8/cấp) điểm hộ giáp vật lý cơ bản (tăng theo cấp tướng)

- WONDER WOMAN

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Giáp cơ bản:89

Công vật lý cơ bản:168

Tốc đánh tăng trưởng:1%

Giáp cơ bản: 95

Công vật lý cơ bản: 173

Tốc đánh tăng trưởng: 2%

- TAARA

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Chiến Ý

Mỗi 1% máu tối đa bị mất được thêm 2~5 công vật lý (tăng theo cấp tướng)

Hồi lại 3% máu đã mất trong 3 giây mỗi khi sử dụng Đập tan hoặc Trăn trối

Mỗi 1% máu tối đa bị mất được thêm 2~5 công vật lý (tăng theo cấp tướng).

Khi sử dụng mọi chiêu thức sẽ tiêu hao 8% máu hiện tại

Hồi lại 6% máu đã mất trong 3 giây mỗi khi sử dụng Đập tan hoặc Trăn trối

- BALDUM

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Vật Tổ Vỗ Tất

Hồi chiêu: 13/12.6/12.2/11.8/11.4/11 giây

Baldum lao theo hướng chỉ định, gây 200/240/280/320/360/400 (+0.30 công vật lý) (+ 0.15 giáp vật lý) sát thương vật lý và hất tung lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường; khi tông phải tướng địch sẽ dừng lại rồi múa vũ khí hất kẻ địch ra sau, gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu sát thương vật lý, và làm chậm 90% tốc chạy trong 1 giây

Hồi chiêu: 12/11,6/11,2/10,8/10,4/10 giây

Baldum lao theo hướng chỉ định, gây 175/225/275/325/375/425(+0.3Giáp bản thân)(+0.5 Công vật lý) sát thương vật lý và hất tung lên những kẻ địch trúng chiêu dọc đường; khi tông phải tướng địch sẽ dừng lại rồi múa vũ khí hất kẻ địch ra sau, gây thêm 8% máu tối đa của mục tiêu sát thương vật lý, và làm chậm 90% tốc chạy trong 1 giây

Đại Địa Chấn

Baldum dậm mạnh lên mặt đất tạo sóng chấn động gây 50/55/60/65/70/75 (+0.30 công vật lý)(+0.05 giáp vật lý) sát thương vật lý, tổng cộng 6 lần lên những kẻ địch lân cận, và làm chậm 30% tốc chạy từ các mục tiêu, ngoài ra hiệu ứng còn khiến các sát thương vật lý từ những nạn nhân này lên Baldum bị giảm 15/18/21/24/27/30% trong 1 giây. Mỗi tướng địch trúng chiêu giảm 0.3 giây hồi chiêu thức này Baldum dậm mạnh lên mặt đất tạo sóng chấn động gây 50/56/62/68/74/80(+0.07Giáp bản thân)(+0.3 Công vật lý) sát thương vật lý, tổng cộng 6 lần lên những kẻ địch lân cận, và làm chậm 30% tốc chạy từ các mục tiêu, ngoài ra hiệu ứng còn khiến các sát thương vật lý từ những nạn nhân này lên Baldum bị giảm 15/18/21/24/27/30% trong 1 giây. Mỗi tướng địch trúng chiêu giảm 0.3 giây hồi chiêu thức này

Địa Giam

Vòng tròn cảnh báo xuất hiện chỉ 0,5 giây trước đó

Giảm 90% tốc độ di chuyển trong 0.6 giây trước khi mặt đất sụp đổ

Sau khi hết thời hạn giam giữ sẽ gây ra làm chậm 50% trong 1,5 giây

- THE FLASH

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc tính cơ bản Tốc Chạy: 400 Tốc Chạy: 380

Lốc Chân Không

The Flash chạy vòng quanh tạo nên một cơn lốc chân không giúp bản thân không bị chọn làm mục tiêu và gây 90/130/170(+0.12 Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng, bù lại tự giảm 30% tốc chạy của bản thân trong 2 giây.

Sau 2 giây The Flash dừng lại đột ngột khiến kẻ địch bị hút về tâm bão, gây 450/675/900 (+0.6 công phép) sát thương phép và khiến nạn nhân choáng thêm 1 giây

The Flash chạy vòng quanh tạo nên một cơn lốc chân không giúp bản thân không bị chọn làm mục tiêu và gây 90/130/170(+0.12 Công phép) sát thương phép lên những kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng, bù lại tự giảm 30% tốc chạy của bản thân trong 2 giây.

Sau 2 giây The Flash dừng lại đột ngột khiến kẻ địch bị hút về tâm bão, gây 450/675/900 (+0.6 công phép) sát thương phép và khiến nạn nhân choáng 0.5 giây và gây thêm 1 giây 50% giảm tốc

- LAURIEL

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Trời Phạt

Các chiêu thức trúng đích của Lauriel sẽ khắc dấu ấn Trời phạt lên mục tiêu. Khi đạt đủ 4 lần tích lũy, dấu ấn sẽ bùng nổ giúp hồi 110 (+8 mỗi cấp tướng) máu, gây 160 (+5 mỗi cấp) (+ 0.64 công phép) sát thương chuẩn diện rộng kèm hiệu ứng làm chậm 50% tốc chạy giảm dần, kéo dài trong 1 giây.

Các chiêu thức trúng đích của Lauriel sẽ khắc dấu ấn Trời phạt lên mục tiêu. Khi đạt đủ 4 lần tích lũy, dấu ấn sẽ bùng nổ giúp hồi 110 (+8 mỗi cấp tướng) máu, gây 160 (+5 mỗi cấp) (+ 0.64 công phép) sát thương chuẩn diện rộng kèm hiệu ứng làm chậm 50%~90%( thay đổi theo cấp Tướng) tốc chạy giảm dần, kéo dài trong 1 giây.

- TULEN

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Thuộc Tính Cơ Bản

Tốc chạy: 340

Tốc chạy: 350

- AIRI

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản

Vị trí: Đấu Sĩ
Sát thương cơ bản:159
Giáp cơ bản: 105

Vị trí: Sát Thủ
Sát thương cơ bản:168
Giáp cơ bản: 96

Long Kiếm

Airi tung Long kiếm, gây 250/350/450 sát thương vật lý lên các mục tiêu và làm chậm chúng. Ngay sau đó Airi tiếp tục tung kiếm, gây lượng sát thương vật lý tương tự và làm choáng các nạn nhân trong 1.25 giây. Mỗi tướng địch trúng chiêu giúp Airi nhận lá chắn giúp chặn 250/400/550 sát thương. Chưa hết, Airi còn được tăng 100% tốc chạy giảm dần trong 2.5 giây kèm 30% tốc đánh trong 8 giây.

Airi tung Long kiếm, gây 250/350/450 sát thương vật lý lên các mục tiêu và làm chậm chúng. Ngay sau đó Airi tiếp tục tung kiếm, gây lượng sát thương vật lý tương tự và làm choáng các nạn nhân trong 1 giây. Mỗi tướng địch trúng chiêu giúp Airi nhận lá chắn giúp chặn 250/400/550 sát thương. Chưa hết, Airi còn được tăng 100% tốc chạy giảm dần trong 2.5 giây kèm 30% tốc đánh trong 8 giây.

- ZEPHYS

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Đâm Lao

Năng Lượng tiêu hao: 45/50/55/60/65/70

Năng Lượng tiêu hao: 30/35/40/45/50/55

Không Kích

Năng Lượng tiêu hao:135/150/165

Năng Lượng tiêu hao:100/115/130

- SLIMZ

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản Máu cơ bản: 3389
Máu tăng trưởng: 207.9
Máu cơ bản: 3292
Máu tăng trưởng: 189

Lao Cơ Khí

Tăng tốc độ di chuyển khi trúng tướng địch: 60%

Tăng tốc độ di chuyển khi trúng tướng địch: 30% đến 80%, tùy thuộc vào khoảng cách

- GILDUR

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Bàn Tay Vàng

Đòn đánh thường thứ tư liên tiếp đẩy lùi mục tiêu phía trước và gây (100+0.6 Công phép sát thương phép. Đồng thời, tất cả kỹ năng tung ra sẽ có hiệu ứng lá chắn tạm thời.

Đòn đánh thường thứ tư liên tiếp đẩy lùi mục tiêu phía trước và gây 160 (+20*cấp tướng) (+0.3 công phép) sát thương phép. Tự động tạo giáp mỗi khi kích hoạt nội tại. Đồng thời, tất cả kỹ năng tung ra sẽ có hiệu ứng lá chắn tạm thời.

- VEERA

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Thuộc Tính Cơ Bản Tốc chạy cơ bản: 350 Tốc chạy cơ bản: 360

Hôn Gió

Tầm sử dụng kỹ năng: 7m

Tầm sử dụng kỹ năng: 7.5m

Tiểu Quỷ

Tầm sử dụng kỹ năng: 7m Tầm sử dụng kỹ năng: 7.5m

- VALHEIN

Chiêu thức Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Ám Khí

Thời gian choáng của phi tiêu vàng: 1 giây
Sát thương cơ bản của các phi tiêu: 100 (+12 cấp tướng)

Thời gian choáng của phi tiêu vàng: 0,75 giây
Sát thương cơ bản của các phi tiêu: 80 (+10 cấp tướng )

Thay đổi cơ cấu chiến trường

Khu vực Rừng

Việc người chơi đi rừng có thể tạo ra khoảng cách về vàng từ quá sớm thực sự sẽ khiến trận đấu mất đi cân bằng. Từ đó tạo ra quá nhiều áp lực để người đi đường hoặc đội hình đối phương khó có thể vùng vậy. Chính vì thế Hội Đồng giảm khoảng 10% số vàng thu được ở khu vực Rừng. Chỉnh cụ thể như sau:

Vàng cơ bản của Khổng lồ Thuật sĩ, Khổng lồ Lực sĩ:65 → 62

Vàng cơ bản của Cây ếch ộp, Thằn lằn dạ quang, Vượn biến dị, Bọ thạch anh:55 → 52

Sau 11 phút, vàng tăng trưởng cao nhất của Quái Rừng:165% → 150%

Đường lính

Hội Đồng tăng tốc độ tăng trưởng vàng của Đường lính giai đoạn giữa trận đấu, khiến lượng vàng cao hơn trước 1 chút, tổng thể tăng khoảng 5% lượng vàng ở đường lính.

Ở phiên bản trước trước từ phút thứ 10 , lượng vàng tăng trưởng tối đa ở đường lính vào khoảng 150% → Phiên bản tiếp theo, sau phút thứ 9.5 lượng vàng tăng trưởng tối đa ở đường lính đã đạt tới 150%

Trụ

Khi không có đường lính, % miễn thương của Trụ cao tăng lên:70% miễn thương80% miễn thương

Rồng Tiên phong

Chỉnh tốc độ di chuyển của Rồng Tiên phong:4m/s3.3m/s

Triệu hồi Rồng Tiên phong: Nếu trong thời gian kế tiếp người chơi không triệu hồi Rồng tiên phong thì sẽ mất đi cơ hội triệu rồi Rồng;

Sửa BUG người chơi ở trạng thái đã chết vẫn có thể triệu hồi Rồng Tiên phong

Thêm cơ chế: Rồng tiền Phong chỉ có thể sống được trong 3 phút kể từ khi triệu hồi. Sau 3 phút tự động bay mất

Chỉnh sửa trang bị

- Găng Tay

Giá tiền 490 -> 420

- Thánh Kiếm

Giá tiền 2250 -> 2120

- Vuốt Hung Tàn

Giá tiền 2070 -> 1960

- Song Đao Bão Táp

Giá tiền 2000 -> 1920

- Cung thợ săn

Đổi tên trang bị: Rựa thợ săn

Chỉnh sửa hình ảnh thành:

- Cung Bão Tố

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

[Lốc xoáy]: Liên tục đánh thường cùng mục tiêu sẽ gây thêm (18 + cấp tướng *0.5) sát thương phép (tướng đánh xa chỉ gây ra 75% lượng sát thương này, cộng dồn tối đa 6 lần - Nội tại duy nhất

[Lốc xoáy]: Liên tục đánh thường cùng mục tiêu sẽ gây thêm 15 sát thương phép (mỗi 3 cấp tăng lên 1 điểm), tối đa cộng dồn 6 lần- Nội tại duy nhất

- Kiếm Truy Hồn

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

+80 Công vật lý

+ 6% hút máu

Nhận Tê Cóng

+15% Giảm thời gian hồi chiêu - Nội tại duy nhất

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 3 Công vật lý cho tướng, hiệu ứng cộng dồn 15 lần - Nội tại duy nhất

+40 Công vật lý

+ 6% hút máu

Nhận Tê Cóng

+15% Giảm thời gian hồi chiêu - Nội tại duy nhất

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 3 Công vật lý cho tướng, hiệu ứng cộng dồn 15 lần - Nội tại duy nhất

Săn linh hồn: Gây thêm (300 + cấp*20) điểm sát thương phép lên kỹ năng hoặc đòn thường của Tướng vào lần kế tiếp, đồng thời trong 3 giây tiếp theo được tăng 7% công vật lý ( chỉ có tác dụng khi cận chiến) (30 giây Thời gian hồi chiêu)

- Gươm Loki

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Cấu tạo: + +

+150 Công phép

+400 Máu lớn nhất

Cấu tạo: +

+120 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

- Mặt Nạ Berith

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Giá: 2160

+140 Công phép

+ 270 Giáp

+10% Giảm hồi chiêu

[Thống khổ] - Nội tại duy nhất

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 3% máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây, kéo dài trong 3 giây (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) - Nội tại duy nhất

Giá: 2120

+140 Công phép

+ 225 Giáp

+10% Giảm hồi chiêu

[Thống khổ] - Nội tại duy nhất

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 3% máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây, kéo dài trong 3 giây (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) - Nội tại duy nhất

- Nhẫn Phong Thần

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Phạm vi hoạt động: 10m

Phạm vi hoạt động: 12m

- Giáp Tay Hải Thần

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi

Phạm vi hiệu quả: 5m

Tăng tốc: 20%

Thời lượng: 1 giây

Thời gian hồi: 90 giây

Phạm vi hiệu quả: 7m .

Tăng tốc: 30% .

Thời lượng: 2 giây .

Thời gian hồi: 60 giây .

Tối Ưu Hệ Thống Trò Chơi

Chế độ chơi mơi cực Hot: Đấu Trường Nhân Bản

Ra mắt chế độ chơi Đấu Trường Nhân Bản

Đấu trường Nhân Bản là chế độ chơi hoàn toàn mới và đầy hứa hẹn trong thời gian tới

Trong chế độ chơi mới này, sẽ có 2 đội đối đầu nhau. Mỗi bên gồm 5 Kiện Tướng và đặc biệt các thành viên trong cùng 1 đội sẽ dùng chung 1 tướng để đấu với đội còn lại. Điều này hứa hẹn sẽ giúp các Kiện Tướng có những trải nghiệm đặc biệt và giúp các Kiện Tướng khám phá không giới hạn sức mạnh và những điều thú vị ở các Tướng.

Khi số phiến chọn tướng bằng nhau thì hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn tướng

Nhịp độ trận đấu đẩy lên cực cao bởi sự tăng trưởng liên tục của đường lính và tướng

Để có thể đảm bảo cân bằng cho các Tướng khi đối đầu với nhau thì hệ thống sẽ tự động tăng chất tướng tỷ lệ như sau:

Đối với Sát Thủ và Đấu Sĩ: +10% Tỷ lệ miễn thương và sát thương

Đối với Pháp Sư và Xạ Thủ: +20% Tỷ lệ miễn thương

Đối với Trợ Thủ và Đỡ Đòn: +20 Tỷ lệ sát thương

Ngoài ra, 3 vị tướng sẽ bị cấm để có thể đảm bảo tính công bằng và phù hợp cho chế độ này là: - Baldum, - Roxie và - Omen

Các tính năng mới

- Tính năng sử dụng trang bị HOT trong giao diện chọn Tướng: Như vậy trong giai đoạn chọn Tướng, các Kiện Tướng có thể tham khảo và lựa chọn trang bị HOT để thay thế phương án trang bị hiện tại

- Thẻ chia đường cho Tướng: Trong giai đoạn chọn Tướng, ở góc dưới bên phải của mỗi avatar Tướng có icon nhắc đường thích hợp nhất với Tướng đó, đồng thời có thể sử dụng để thông báo vị trí các Kiện Tướng lựa chọn

- Chức năng ẩn lịch sử đấu: Trong cài đặt có thể chọn đặt ẩn lịch sử đấu, cài đặt xong thì các người chơi khác không thể xem được lịch sử đấu của người cài đặt nữa

- Nhóm sáng tác Hexany đã tạo ra bản nhạc đăng nhập độc quyền "Duplicate Soul" cho chế độ Đấu Trường Nhân Bản

Tối ưu và cải thiện trò chơi

- Cải thiện thuật toán tính điểm MVP trong chiến đấu: điểm số giờ đây đưa ra xếp hạng hợp lý hơn dựa trên các vai trò khác nhau

- Cải thiện phương án ra trang bị HOT: Thứ hạng của trang bị phổ biến hiện nay sẽ hợp lý hơn, tăng tỷ trọng cho tỷ lệ thắng và tần suất sử dụng trang bị gần đây.

- Cải thiện logic hiển thị của các Tướng được sử dụng gần đây nhất trong chế độ Đấu Hạng: Như vậy, các tướng được hiển thị sẽ là các tướng được sử dụng gần đây trong chế độ Đấu Hạng

-.Tăng sự lựa chọn cho thưởng lần nạp đầu tiên: trước đây chỉ tặng 1 Tướng, bây giờ là chọn 1 trong 3 Tướng ( - Lữ Bố, - Violet và - Lilianna)

- Tướng Lữ Bố giờ có thể mua trong cửa hàng với giá 25.888 vàng / 599 quân huy

- Cải thiện bảng điều khiển của Bài tập huấn: Có thể lựa chọn tướng để luyện tập, có thể kiểm soát toàn bộ các lần làm mới của Quái Rừng trong Tập huấn

- Sửa cốt truyện của Valhein và Violet: Thợ săn quỷ đã xuất hiện! Lũ quỷ dữ các ngươi hãy cẩn thận!

- Cải thiện Người hỗ trợ Alice: Khi có quà có thể nhận được, biểu tượng Alice ở sảnh sẽ nhắc các Kiện Tướng

- Cải thiện cách mở Rương trong túi đồ: bây giờ có thể mở nhiều rương cùng loại cùng 1 lúc

Tối ưu hóa chiến trường và sửa lỗi

Tối ưu hóa chiến trường:

- Tối ưu hóa hình ảnh của đường Lính, giúp dễ dàng phân biệt giữa các hiệu ứng đặc biệt, các cảnh và đường Lính, cho phép người chơi tập trung hơn vào hiệu suất của các trận chiến giữa các Tướng.

- Tối ưu hiệu suất đồ họa cạnh thanh máu, khi Tướng nhận được quyền triệu hồi Rồng Tiên Phong và Bùa Rồng hắc ám

- Tăng ký hiệu tăng phòng ngự cho Trụ. Khi không có đường lính, trên thanh máu của Trụ có ký hiệu viết: “Trụ đang trong trạng thái phòng ngự”

Sửa lỗi Bug và các cơ chế đặc biệt khác:

- Kriknak trong trạng thái phi hành của chiêu cuối giờ có thể sử dụng kỹ năng Biến về, Hồi máu, Bổ trợ và trang bị

- Maloch trong khi dùng Quỷ kiếm giờ có thể sử dụng Bổ trợ

- Sửa BUG tăng tốc đánh của chiêu cuối của Annette

- Sửa BUG chiêu 1 của Y'bneth có thể gây ra sát thương cho Trụ

- Sửa BUG kích thước mô hình Maloch bất thường

- Sửa BUG chiêu cuối của Krixi, có thể đánh trúng các đơn vị ngoài tầm nhìn (ví dụ như khi địch đứng trong bụi rậm ngay cạnh Krixi)

- Sửa BUG không kích hoạt được hiệu ứng nội tại của Hải thạch trong danh sách ngẫu nhiên

- Sửa BUG Murad, Zill,… khi dùng chiêu không xác định hạ gục Rồng Bạo chúa xong mà không nhận được Buff của Rồng bạo chúa

- Sửa BUG Gươm sấm sét có thể kích hoạt hiệu ứng tấn công đặc biệt của Trụ

- Sửa BUG Rồng Hắc ám và đếm ngược Rồng bạo chúa bị chồng lên nhau. HIện nay khi cả 2 con Rồng cùng lúc ở trong trạng thái đếm ngược, sẽ ưu tiên hiển thị con chuẩn bị được làm mới trước.

Ở phiên bản mới sắp tới này sẽ còn rất nhiều điều đặc biệt với nhiều cơ chế mới hấp dẫn đầy thú vị, cùng việc chỉnh sửa cân bằng về cả trang bị lẫn sức mạnh tướng nhằm mục đích có thể đưa ra sự cân bằng cho Liên Quân Mobile.Hãy cùng đón chờ những sự thay đổi mới vô cùng đặc biệt trong phiên bản tới nhé!

Tin tức khác