CHIẾC CÂN NHÂN PHẨM - TỶ LỆ CÂN BẰNG CỰC CAO NHẬN CẢ HAI TRANG PHỤC

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Chiếc cân nhân phẩm

NỘI DUNG

1. Chiếc cân nhân phẩm diễn ra tới hết ngày 28/11/2021.

2. Bạn có thể chọn 1 trang phục đến bậc S+ hữu hạn cho mỗi bên cân. Không thể chọn những vật phẩm đã có rồi, hoặc 2 vật phẩm giống nhau. Sau khi xác nhận, không thể chọn lại.

3. Ngoài trang phục đã chọn ra, mỗi bên cân còn 4 phần quà ngẫu nhiên gồm: Tướng ngẫu nhiên, Giấy Tuyệt sắc, Huy hiệu Khai Xuân, Giấy S.
Mỗi lần đặt cân, bạn sẽ nhận được 1 trong 5 món quà có sẵn ở mỗi bên và 1 quả cân có giá trị từ 1 - 5 . Nếu may mắn, ngay từ lần cân đầu đầu tiên bạn sẽ nhận luôn Trang phục hữu hạn. Món quà nào đã nhận được rồi sẽ không nhận được ở bên đó nữa.

4. Cân sẽ nghiêng về bên nặng hơn, là bên đang có tổng số cân đã cân ra cao hơn.

5. Đặc biệt: Khi bạn làm 2 bên cân có điểm số bằng nhau, bạn sẽ NGAY LẬP TỨC NHẬN CẢ 2 TRANG PHỤC HỮU HẠN.

6. Giá lần cân thay đổi ngẫu nhiên theo mỗi lần cân. Đặc biệt lần đầu cân, bạn được hưởng mức giá ưu đãi 8 Quân Huy.

THỜI GIAN

Từ ngày 19 - 28/11/2021

Tin tức khác