CHỈNH SỬA TƯỚNG GIỮA MÙA PHIÊN BẢN THÀNH PHỐ SIÊU VIỆT

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Như một lẽ thường tình, cân bằng tướng giữa mùa phiên bản Thành Phố Siêu Việt đã chính thức xuất hiện rồi đây. Lần cập nhật này mang theo cả tin vui lẫn tin buồn nha

CHỈNH SỬA TƯỚNG

- Errol

Nội tại:

Cự ly đòn đánh cơ bản: 3m -> 2m

Cứ ly đòn đánh cường hóa: 4m -> 3.5m

Thời gian đòn đánh cường hóa: 10s -> 5s

Sát thương đòn đánh cường hóa: 140% Công vật lý -> 150% Công vật lý

Chiêu 1:

Kẻ địch bị trói chân 0.5s -> Kẻ địch bị làm chậm 30% trong 2s

Chiêu 2:

Sát thương: 200/240/280/320/360/400 + 180% Công vật lý -> 200/260/320/380/440/500 + 180% Công vật lý

Thời gian hồi chiêu: 12s-8s -> 11s

5 tầng Quỷ Trảo hồi chiêu Tay Đại Đao 1s -> hồi chiêu Tay Đại Đao 10%

Tung chiêu tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp -> Đánh trúng tạo đòn đánh cường hóa kế tiếp

- Gildur

Tin vui: Gildur full Phép sẽ ít đất diễn hơn

Tin buồn: Gildur sẽ ít đất diễn hơn..

Chiêu 2:

Sát thương: 400/500/600/700/800/900 + 120% Công phép -> 450/560/670/780/890/1000 + 100% Công phép

Chiêu 3:

Liên tục công kích làm choáng 0.8 giây trong mỗi 0.5 giây -> Liên tục công kích làm choáng 0.6 giây trong mỗi 0.56 giây

- Aoi

Nội tại:

Sát thương đột kích: 150-220 + 60% Công vật lý -> 120-260 + 50% Công vật lý

Chiêu 1:

Sát thương thêm lên quái rừng: 30% -> 40%

Đánh trúng kẻ địch nhận lá chắn: 15% máu tối đa -> 10% máu tối đa

Chiêu 3:

Thời gian hồi chiêu: 40s-28s -> 50s-40s

- Zata

Chiêu 3:

Khi bay lên tốc chạy bản thân giảm 30%

Sát thương mỗi lông vũ bắn ra lúc bay lên:120 + 30/lv + 15% Công phép -> 140 + 30/lv + 18% Công phép. Phần 2% máu tối đa không thay đổi

- Richter

Nghe nói anh chuẩn bị ra phần phim mới.

Chiêu 1:

Gươm lam: Thêm mới: kèm thêm 3%-8% Máu đã mất Sát thương vật lý

Thời gian hồi chiêu: 9s-8s -> 8s

Đòn cường hoá gây thêm: 130% Công vật lý sát thương phép -> 150% Công vật lý sát thương phép

Chiêu 2:

Gươm đỏ: Sát thương: 250-500 + 150% Công vật lý -> 300-600 + 150% Công vật lý

Bản thân không còn bị giảm tốc chạy

- Alice

Chúng tôi không dùng nhầm ảnh đâu ạ.

Nội tại:

Tung chiêu tăng 20% tốc chạy trong 1s -> tăng 20% tốc chạy trong 2s

Chiêu 1:

Thời gian hồi chiêu: 9s-6s -> 8s-6s

Chiêu 2:

Tăng tốc chạy: 30% -> 20% (+3% mỗi 100 công phép)

Lá chắn 200-400 + 60% Công phép -> 300-600 + 80% Công phép

Thời gian hồi chiêu: 11s-8s -> 12s-9s

Chiêu 3:

Xóa: giảm 30% giáp phép địch

Đánh trúng lần đầu gây x4 sát thương

Giảm bán kính (-0.5m)

Khi đang bị câm lặng, bị làm chậm thêm 60%

Kéo dài thời gian làm chậm (+20%)

Thời gian hồi chiêu 30s -> 40s-30s

- Florentino

Kỹ năng mới là chính chứ chỉ số chỉ là phụ thôi đúng không ạ.

Nội tại:

Xóa Đột Kích tăng 10% sát thương

Chiêu 1:

Không tiêu hao nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng, nhặt hoa hồi 50

Chiêu 2:

Tiêu hao 100 nội năng -> Tiêu hao 50 nội năng

Chiêu 3:

Xóa: Giảm 60% sát thương từ những kẻ địch khác

Nạn nhân bị giảm 15% giáp -> Flo được tăng 10%-20% Sát thương

Miễn khống từ những kẻ địch khác -> Miễn khống tất cả

- Keera

Oops ...

Chiêu 3:

Xóa: chống chịu 3 đòn đánh thường

Tăng tốc: 30% -> 40%

- Ilumia

Nội tại:

Chiêu cường hóa gây 1.8 lần sát thương -> 2 lần sát thương

Thời gian cường hóa: 3s -> 5s

Chiêu 1:

Tăng tốc độ cầu năng lượng (+2.5 m/s)

Tăng tầm bắn (+0.5m)

Sát thương: 350/390/430/470/510/550 + 40% Công phép -> 325/360/395/430/465/500 + 37.5% Công phép

Chiêu 2:

Tăng tốc: 50% -> 30%-50%

Thời gian làm chậm: 1.5s -> 2s

Tăng bán kính (+1m)

Tung chiêu thêm dấu ấn -> Trúng địch thêm dấu ấn, có thể cộng dồn

Hồi chiêu: 10s-7.5s -> 12s-8s

Chiêu 3:

Xóa: Tung chiêu thêm dấu ấn

Tăng thời gian hồi chiêu (+10s)

- Krixi

"Phải tôi tôi bướm ảo cho mấy phát"

Chiêu 1:

Sát thương: 500/575/650/725/800/875 + 75% Công phép -> 525/605/685/765/845/925 + 80% Công phép

Chiêu 3:

Sát thương: 275/350/425 + 65% Công phép -> 300/380/460 + 70% Công phép

- Toro

Chiêu 2:

Sát thương: 100% Công vật lý + 5% Máu tối đa -> 100% Công vật lý + 8% Máu tối đa

Loại sát thương: Sát thương vật lý -> Sát thương phép

- Natalya

Chiêu 3:

Xóa: Khi tung chiêu loại bỏ các trạng thái khống chế. Nhưng vẫn chặn các khống chế sau khi đã có lá chắn

Lá chắn chặn: 500/750/1000 + 75% Công phép -> 850/1275/1700 + 100% Công phép

- Airi

Airi với 2k sát thương chuẩn ở cuối game? Hmm ...

Nội tại:

Sát thương chuẩn: 136% Công vật lý + 1%/lv -> 135% Công vật lý

- Astrid

Chiêu 3:

Tăng thêm thời gian vô địch để ngăn chiêu cuối bị ngắt

- Kahlii

Nội tại:

Sát thương lên công trình giảm 50%

Chiêu 1:

Cho phép vừa tung chiêu vừa di chuyển

Làm chậm trong: 2s -> 1s

Chiêu 2:

Xoá đi công phép cộng thêm

Khiên: 250 + 30% Công phép -> 350 + 65% Công phép

Nội tại tăng tốc chạy: 2% + 1%/lv -> 15 + 5/lv (cộng đơn vị)

Kích hoạt tăng tốc chạy: 30%, giảm dần trong 1s -> 75 + 20/lv, giảm dần trong 3 giây

Chiêu 3:

Sát thương mỗi thanh kiếm:80 + 20/lv + 8% Công phép -> 64 + 16/lv + 7% Công phép

Tổng số kiếm: 55 -> 90

- Thorne

Chiêu 1:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương phép

Chiêu 2:

Đạn tím: Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 1/1.5/2% mỗi 125 công vật lý cộng thêm) -> Máu tối đa kẻ địch 2/3/4% (tăng 0.5/0.75/1% mỗi 100 công vật lý cộng thêm), sát thương chuẩn

CHỈNH SỬA TRANG BỊ

- Giày kiên cường

Giáp phép: 110 -> 90

- Giáp Gaia

Giáp phép: 240 -> 200

- Huân chương Troy

Giáp phép: 360 -> 200

Xóa bỏ nội tại cũ

Đổi mới: Nhận 8-112 Giáp phép (Tăng theo cấp tướng)

Đổi mới: Mỗi khi rời giao tranh, nhận (400 + 60 x Cấp tướng) Giáp phép

- Nham thuẫn

Giáp vật lý: 180 -> 240

Nham thuẫn từ nay không còn giáp phép

Nhận lá chắn: 20% Máu tối đa + 30% Máu đã mất -> 30% Máu tối đa + 10% Máu đã mất

- Gươm sấm sét

Giá: 1780 -> 1900

40% Tốc độ đánh -> 35% Tốc độ đánh

Chớp giật - Sát thương phép: 135 + 20% Công vật lý -> 135 + 25% Công vật lý

Chớp giật - Hồi chiêu: 0.3s -> 0.35s

CHỈNH SỬA LỐI CHƠI

Phù hiệu Luyện Kim: Tiền tăng mỗi cộng dồn: 25 -> 20, thời gian hồi cộng dồn 25s -> 20s, số tiền tối đa 1200 -> 900

Vàng hạ Tà Thần Caesar khởi đầu: 70 -> 50

Vàng hạ Rồng bạo chúa khởi đầu: 140 -> 100

5 phút đầu lính đường giữa giảm còn 80% lượng máu

Sát thương trụ ngoài, trụ giữa: 470 -> 510

Sát thương trụ bậc thềm: 630 -> 700

Sát thương tăng trưởng của trụ mỗi lần 2.5%, tối đa 125%

Tin tức khác