DANH SÁCH CREATOR CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SIÊU SAO 2023

Viết bởi Trà Anh

Xin chào các Kiện tướng,

Chương trình Đào Tạo Siêu Sao là chương trình có tuổi đời gần 3 năm dành cho các bạn Creator làm nội dung về Liên Quân Mobile.

Cùng xem danh sách các bạn Creator Chính Thức đang hoạt động trong chương trình DTSS 2023 nhé

Tên kênh
Quỳnh Cục Live
Hi Min Nè
Tuấn Em
Bé Duyên 2k2
PAT MOBA
HT.Xuân
Thảo Siêu Tạ
Phi Không Ngáo
ShunShun
Titan
Miu Yang Hồ
BéNhiênnèee
Quang Đại Zata
Ruồi
Bonka
Hero Osin
Mèo CT
Dirak Jungle
Bé Nhiên Nè
Phương Zata Bộc Phá
Ly Mặt Trời
Light Lauriel
Thu Yang Hồ
Tim Hà
Tiểu Bạch Thỏ
Top 1 Butterfly
Hoang Love Zata
Mây 2kar5
Hiếu Allain
Đạt Rô
Phúc Răm
Duy Duyên Dáng
Chúa Hề
Hà Bao Công
Tâm Tâm
Archangel AOV
HDE Gamer
Cô Giáo Quỳnh
Hateyou3000
Tớ là Florentino
Phú Invisible
Boong Hay TV
Min Mặt Đất
Lưu Tiến
Nam Mũ Trắng
ZukaNoPro
Grakk Hong Kong
Đạo Vinsmoke
Jung Ci
LQMB Sư Phụ
Anh Mặt Nạ
Tổng Thống Veres
Đức Nhã
Trân Bé Đum
Kiran AOV News
Thành Em Streamer
Đăng Nerin
Phúc Content
HasTrid
Cat Handle
Icy Foxx
Ngọc Trâm
Shizuka
MaiLK
AOV Store
Nắng Chói Chang
Hanii
Pew
Linh Áp Lực (lynncony)
Andykaka
Anh bear
Thọ Manuciasn
Vanheoxinh
Vợ chồng A Lẻng
Ji Minh Ti
Thơ Xin Florentino
Ly Review Liên Quân
Cap One Champ
Natalya TikTok
Dylan
Hnank TV
Chơi gêm căng thẳng
Hoàng Vux
Sạp trái cây Liên Quân
ErisLiênQuân1996
Butter Legends VN
OngnoiQuillen
Aries
Đon Đon
Hàn sợ Nak
Huỳnh Kỹ Lăng
Trùm Móc Bọc
GK8L LIÊN QUÂN
!killer
Nii chơi Veera
Lãng Khách AOV
Airi Caesar
Hương Ly Nguyễn
Bé Lau Nhà
Tân 3 lướt
Trần Nhung
Slepp
Luis Edit
Nhi Hư Lắm
Hagoooo
Verestino
Dâu Sephera
Kao
Nelly_Transcendent
Anna Hime
hw.omen_
Sera Bbi
minh đánh game
Nao Bánh Bao
YOYO nè
X169.RED
Tóc Xanh Đa Tình
Shii Veera
Nam Saku
Nha Sĩ Kun
NguyễnBéCỏ
Khỉ Legend
Giang Cutee
Quang Xuân
Bé Nhi Nè
Vanh Elsu
Thanh Tùng (WukongNoPro)
Top Ormarr
King Shark Mobile
Phàm Phàm
Long Lưu Luyến
Mèo Đại Ca
Hy Sắt IV
Khan Không G
Butterfly Sama
Minh Quillen
Hiệp No Love
FLALEX AOV
Vĩ Cầm Kil
Zill Hong Kong
Arena of Valor
Thiên Asuna
NiNi
Uyeenbabii
Hạnh Mỏ Hỗn

Tin tức khác