ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH 54 - CỤC CHỐNG BẠO ĐỘNG

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 54 - Cục chống bạo động

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 27/05 - 31/05/2023, các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 54 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói thường Sổ Sứ Mệnh 54 với 149 Quân huy nhận ngay:

Trang phục Marja Yêu nữ săn mồi

Avatar Lindis

Emote Lindis

Giấy Tuyệt Sắc x1

1 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói vượt cấp Sổ Sứ Mệnh 54 với 349 Quân huy nhận ngay quà sổ thường và:

Trang phục Aleister Mật vụ thần thám

Thẻ thử trang phục Lindis Đặc vụ thần thám (30 ngày)

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 54

Rương giấy Tuyệt Sắc x 1

Rương cấp Sổ Sứ Mệnh x 1

Tin tức khác