ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH 57 - CHUYỆN TÌNH Ô THƯỚC

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 57 - Chuyện tình Ô thước

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 27/08 - 31/08/2023, các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 57 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói thường Sổ Sứ Mệnh 57 với 149 Quân huy nhận ngay:

Toro Bạch mao ngưu

Avatar Tel'Annas Ô thước Tiên nữ

Emote Paine Ô thước Đại hiệp

Giấy Tuyệt Sắc x1

1 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói vượt cấp Sổ Sứ Mệnh 57 với 349 Quân huy nhận ngay quà sổ thường và:

Paine Ô thước Đại hiệp

Thẻ thử trang phục Tel'Annas Ô thước Tiên nữ (30 ngày)

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 57

Rương giấy Tuyệt Sắc x 1

Rương cấp Sổ Sứ Mệnh x 1

LƯU Ý

Hội đồng đã ghi nhận lỗi giá Sổ Vượt cấp hiện tại đang là 379 Quân huy (Giá đúng là 349 Quân huy) và sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đối với các Kiện tướng đã mua Sổ Vượt cấp với giá 379 Quân huy, Hội đồng sẽ tiến hành tổng hợp danh sách và hoàn lại 30 Quân huy. Hội đồng chân thành xin lỗi về sự cố này.

Tin tức khác