Đặt trước Sổ sứ mệnh 62 - Khoảnh khắc rung động

Viết bởi KDB

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 62 - Khoảnh khắc rung động

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 27/01 - 31/01/2043, các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 62 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói thường Sổ Sứ Mệnh 62 với 149 Quân huy nhận ngay:

Marja Chủ hôn

Avatar Sổ sứ mệnh 62

Emote Butterfly

Giấy Tuyệt Sắc x1

1 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói vượt cấp Sổ Sứ Mệnh 62 với 349 Quân huy nhận ngay quà sổ thường và:

Allain Tình yêu nổi loạn

Thẻ thử trang phục Butterfly Tình yêu nổi loạn (30 ngày)

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 62

Rương giấy Tuyệt Sắc x 1

Rương cấp Sổ Sứ Mệnh x 1

Tin tức khác