MỞ BÁN GÓI ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH MÙA 18

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Đến hẹn lại lên, mời các bạn đặt trước Sổ sứ mệnh mùa 18 để nhận càng nhiều ưu đãi

NỘI DUNG

Khi đặt mua trước, Sổ sứ mệnh mùa 18 sẽ có giá 410 quân huy. Mở gói đặt trước các kiện tướng sẽ nhận được ngay 20 cấp mùa 18 tặng thêm 2 cấp sứ mệnh mùa 18 + 2 cấp sứ mệnh mùa 17 (hiện tại)

- Avatar Yena Nguyệt tộc (động)

- Khung viền Nguyệt tộc (động)

Lưu ý: 2 cấp sứ mệnh mùa 18 sau khi mua sẽ kích hoạt từ ngày 01/06/2020.

2 cấp sứ mệnh mùa 17 sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

THỜI GIAN

Từ ngày 27 - 31/05/2020

Tin tức khác