MỞ BÁN GÓI ĐẶT TRƯỚC SỔ SỨ MỆNH MÙA 19

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Đến hẹn lại lên, mời các bạn đặt trước Sổ sứ mệnh mùa 19 để nhận càng nhiều ưu đãi

NỘI DUNG

Khi đặt mua trước, Sổ sứ mệnh mùa 19 sẽ có giá 410 quân huy. Mở gói đặt trước các kiện tướng sẽ nhận được ngay 20 cấp mùa 19 tặng thêm 2 cấp sứ mệnh mùa 18 (hiện tại)

- Trang phục Annette Tiệc bãi biển

- Ảnh đại diện động Annette

- Khung viền động Annette

- Linh thú Cún Đại tướng nguyệt tộc x1

Lưu ý: 2 cấp sứ mệnh mùa 18 sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

20 cấp sứ mệnh mùa 19 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2020

THỜI GIAN

Từ ngày 26 - 30/06/2020

Tin tức khác