Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 43 - Nhận ngay quà hấp dẫn

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đãi: Đặt trước Sổ Sứ Mệnh 43 - Nhận ngay quà hấp dẫn

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 27 - 30/06 các Kiện Tướng có thể đặt trước Sổ Sứ Mệnh 43 để nhận hàng loạt các quà tặng hấp dẫn!

Đặt trước gói vượt cấp Sổ sứ mệnh 43 với 349 Quân Huy nhận ngay:

Trang phục Mina Nữ Thần Ai Cập

Khung viền Sổ Sứ Mệnh 43

Thẻ thử Volkath Chiến Thần Ai Cập

Rương Cấp Sứ Mệnh

Rương giấy Tuyệt Sắc

20 cấp Sổ Sứ Mệnh

Đặt trước gói thường Sổ sứ mệnh 43 với 149 Quân Huy nhận ngay:

Trang phục Rouie Vẹt Cầu Vồng

Emote Volkath

Avatar Volkath

1 Cấp Sổ Sứ Mệnh

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Tin tức khác