SỰ KIỆN ĐI TÌM TEL'ANNAS THỨ NGUYÊN VỆ THẦN

Viết bởi m3gusta

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tel'Annas Thứ Nguyên Vệ Thần

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian sự kiện từ 23/02 - 07/03/2024

Khi tham gia sự kiện các Kiện Tướng có thể lựa chọn:

Bắn 1 lần với giá 16 QH

hoặc 20 lần chỉ với 299 QH

Để có cơ hội nhận Mèo đen và các vật phẩm khác bao gồm: Vé kho báu x1, Giấy S x 10, Điệu nhảy Tel'Annas thường, Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 5, Trang phục Tel'Annas Thứ Nguyên Vệ Thần

Mỗi vật phẩm bạn mở được sẽ chuyển đến Túi đồ tạm thời trên trang sự kiện, bấm nút "Túi đồ" để kiểm tra.

Bạn có thể lựa chọn "Nhận vật phẩm" để nhận các vật phẩm mong muốn về hòm đò, hoặc sử dụng 3 Vật phẩm không mong muốn để đổi 1 lượt chơi khác.

Mỗi lượt quay sẽ ra 1 phần thưởng và cơ hội nhận Mèo đen, mỗi khi nhận 1 Mèo đen đều có thể dùng để quay tiếp và nhận 1 trong các vật phẩm sau:

Vé kho báu x1

Giấy S x 10

Điệu nhảy Tel'Annas thường

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x 5

Trang phục Tel'Annas Thứ Nguyên Vệ Thần

Điều này có nghĩa, chỉ cần thu thập được 1 Mèo đen, bạn đã có cơ hội nhận Tel'Annas Thứ nguyên Vệ thần!

Mỗi khi quay ra 1 vật phẩm, vật phẩm đó sẽ không thể quay ra được nữa. Tích lũy đủ 5 Mèo đen bạn chắc chắn nhận được hết 5 giải thưởng trên.

LƯU Ý

Quà trong Túi đồ tại trang sự kiện sẽ mất giá trị sau khi sự kiện kết thúc, hãy nhận vào hòm thư hoặc quy đổi thành lượt chơi miễn phí trước khi sự kiện kết thúc.

Bạn có thể dùng Lượt Bắn Free để quay miễn phí; Lượt Bắn Free chỉ có thể quay từng lượt một

Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"

Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSK

Tin tức khác