SỰ KIỆN ĐIỂM DANH NHẬN ĐIỂM SỨ MỆNH MÙA X

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Điểm danh nhận điểm sứ mệnh mùa X

I. ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Kiện Tướng chỉ cần đăng nhập vào game để nhận điểm sứ mệnh

Đăng nhập giờ vàng từ 19h00 ~ 22h00: 10 Điểm sứ mệnh / ngày

Thời gian

Từ ngày 10 - 13/10/2019

II. ĐIỂM DANH SỔ SỨ MỆNH

Đăng nhập mỗi ngày để nhận điểm

Ngày 1: 15 điểm / ngày

Ngày 1: 15 điểm / ngày

Ngày 1: 15 điểm / ngày

Ngày 1: 15 điểm / ngày

Ngày 1: 15 điểm / ngày

Thời gian

Từ ngày 10 - 20/10/2019

III. QUÀ TỪ KRIXI

Chơi Krixi để nhận thêm điểm sứ mệnh mùa X

Chơi 1 trận với tướng Krixi: 10 điểm sứ mệnh

Chơi 2 trận với tướng Krixi: 20 điểm sứ mệnh

Chơi 3 trận với tướng Krixi: 20 điểm sứ mệnh

Thời gian

Từ ngày 10 - 20/10/2019

LƯU Ý

Điểm sứ mệnh mùa X không thể dùng cho các mùa khác

Tin tức khác