ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG NGÀY HỘI LIÊN QUÂN 2023 (LẦN 4)

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn những thay đổi mới trong phiên bản Ngày hội Liên Quân 2023 (lần 4 - 12/10/2023), hãy theo dõi bài viết để nắm được toàn bộ những thông tin thay đổi quan trọng nhé!

I. ĐIỀU CHỈNH TƯỚNG

YENA

Chiêu thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh
Nội tại

Miễn thương Viên đao: 35%

Miễn thương Viên đao: 40%

Máu 3563+276,5/Cấp 3663 + 300/Cấp

KRIKNAK

Chiêu Thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh

Hiểm họa không trung

Tăng tốc: 70%

Bình quân: 20%

Tăng tốc: 80%

Bình quân: 30%

VEERA

Chiêu Thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh

Dơi địa ngục

Sát thương: 550 + 65*Cấp chiêu + 1,0*Sát thương phép

Sát thương: 550 + 65*Cấp chiêu + 1,1*Sát thương phép

Hôn gió

Hồi chiêu 12 - 0,6s/Cấp chiêu

Hồi chiêu 10 - 0,6s/Cấp chiêu

Tiểu quỷ Hồi chiêu 20 - 3s/Cấp chiêu Hồi chiêu: 18 - 2s/Cấp chiêu

ZATA

Chiêu Thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh

Nội tại

Sát thương phép bùng nổ: 200 + 15*Cấp tướng + 30% Sát thương phép

Sát thương phép bùng nổ: 180 + 12*Cấp tướng + 30% Sát thương phép

Thiên dực

Hồi chiêu khi bùng nổ: 2s

Sát thương phép: 140 + 30*Cấp chiêu + 18% Sát thương phép

Hồi chiêu khi bùng nổ: 1s

Sát thương phép: 110 + 25*Cấp chiêu + 18% s

II. ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ

BĂNG NHẪN SKADI:

Giảm hồi chiêu: 10% -> 5%

Nội tại: Giá trị song giáp tối đa: 250 -> 230

III. SỬA LỖI

Tối ưu Paine Ô Thước Đại Hiệp hiển thị điểm đáp xuống Chiêu cuối

Khắc phục sự cố mất sát thương khi Chiêu 2 của Kriknak đánh trúng kẻ địch

Tin tức khác