ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG TƯỚNG TU DI GIỚI (LẦN 3)

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn những thay đổi mới trong phiên bản Tu Di Giới, hãy theo dõi bài viết để nắm được toàn bộ những thông tin thay đổi quan trọng nhé!

I. CÂN BẰNG TƯỚNG

ĐIÊU THUYỀN

Chiêu thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh
Sương giá

400 + 90/level + Công phép x 0,75

500 + 70/level + Công phép x 0,75

Bão tuyết Cộng 300 giáp Cộng 600 giáp

THANE

Chiêu Thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh

Xung phong

Thời gian hất tung: 1,0 giây

Thời gian hất tung: 0,75 giây

ZILL

Chiêu Thức Trước khi điều chỉnh Sau khi điều chỉnh

Phong độn

350 + 70/level + Công phép x 0,75

350 + 60/level + Công phép x 0,50

Tin tức khác