ĐIỀU CHỈNH LƯỢNG QUÂN HUY NHẬN TỪ CÁC KÊNH QUY ĐỔI SÒ, SHOPEE PAY, THẺ GARENA, ATM/BANKING, THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ, QR/VNPAY

Viết bởi Big Bol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn: Thông báo điều chỉnh lượng Quân Huy trên các kênh Quy đổi sò, Shopee Pay, Thẻ Garena, ATM/Banking, Thẻ thanh toán Quốc tế, QR/VNPAY)

NỘI DUNG

Chi tiết thay đổi như sau:

Giá (VND) Mốc (cũ) trước ngày 30/06/2023 Mốc (mới) từ ngày 01/07/2023
10.000 20 20 20
20.000 40 40 40
50.000 100 100 102
100.000 200 200 204
200.000 400 400 408
500.000 1000 1000 1020
1.000.000 2000 2050 2090
2.000.000 4000 4100 4180

THỜI GIAN

Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 tới 31/12/2023

LƯU Ý

Việc thay đổi lượng QH này chỉ áp dụng với các kênh được đề cập ở phía trên.

Tin tức khác