ĐỔI HUY HIỆU CỬU THIÊN - LẤY TRANG PHỤC HOT TỚI BẬC SSS HỮU HẠN

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn Sự Kiện: Đổi Huy hiệu Cửu Thiên

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kiện Tướng có thể đổi huy hiệu Cửu Thiên để nhận được những vật phẩm có giá trị:

ĐỔI TRANG PHỤC

Butterfly Phượng Cửu Thiên 1111 huy hiệu Cửu Thiên
Ryoma Samurai Huyền Thoại 499 huy hiệu Cửu Thiên
Capheny Kimono 229 huy hiệu Cửu Thiên
Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc 199 huy hiệu Cửu Thiên
Butterfly Nữ Quái Nổi Loạn 169 huy hiệu Cửu Thiên
Airi Kiemono 199 huy hiệu Cửu Thiên
Ngộ Không Ngộ Khá Trẩu 199 huy hiệu Cửu Thiên
Tulen Đông Êm Đềm 199 huy hiệu Cửu Thiên
D'Arcy Đô Đốc Tinh Hệ 159 huy hiệu Cửu Thiên
Volkath Ma Kỵ Tử Sĩ 119 huy hiệu Cửu Thiên
Alice Bé Gấu Tuyết 79 huy hiệu Cửu Thiên
Astrid Siêu Sao Bóng Chày 79 huy hiệu Cửu Thiên
Lindis Quang Thánh Tiễn 115 huy hiệu Cửu Thiên
Violet Đặc Dị 115 huy hiệu Cửu Thiên
Kriknak ST.L-162 115 huy hiệu Cửu Thiên
Sephera Chiêm Tinh Gia 115 huy hiệu Cửu Thiên
Murad M-TP thần tượng học đường 79 huy hiệu Cửu Thiên
Nakroth Chiến Binh Hỏa Ngục 45 huy hiệu Cửu Thiên
Lauriel Hỏa Phượng Hoàng 45 huy hiệu Cửu Thiên
Batman Dơi Địa Ngục 79 huy hiệu Cửu Thiên
Zuka Gấu Nhồi Bông 79 huy hiệu Cửu Thiên
Điêu Thuyền Hoa Hậu 79 huy hiệu Cửu Thiên
Sinestrea Giấc Mơ Trưa 28 huy hiệu Cửu Thiên
Quillen Trưởng Ngoại Khoa 28 huy hiệu Cửu Thiên
Y'Bneth Hạt Trưởng Kiểm Lâm 28 huy hiệu Cửu Thiên
Zata Tư Lệnh Viễn Chinh 28 huy hiệu Cửu Thiên
Arum Thú Vệ Cổ Mộ 28 huy hiệu Cửu Thiên
Grakk Khô Lâu Đại Tướng 28 huy hiệu Cửu Thiên
Kil'Groth Cảnh Vệ Biển 28 huy hiệu Cửu Thiên
Skud Sơn Tặc 28 huy hiệu Cửu Thiên
Jinna Đại Tư Tế 28 huy hiệu Cửu Thiên

ĐỔI EMOTE VÀ CÁC VẬT PHẨM

Emote Tulen Khẩu Trang 14 huy hiệu Cửu Thiên
Emote Cho tôi vàoooo 12 huy hiệu Cửu Thiên
Điệu nhảy Ryoma 10 huy hiệu Cửu Thiên
Điệu nhảy Elsu 8 huy hiệu Cửu Thiên
Thẻ đổi tên 27 huy hiệu Cửu Thiên
Giấy vẽ bùa S x5 9 huy hiệu Cửu Thiên
Mảnh Ngọc x200 4 huy hiệu Cửu Thiên

THỜI GIAN

Từ ngày 01 - 31/1/2022

Tin tức khác