SỰ KIỂN ĐỔI TRANG PHỤC IGNIS BẮC BĂNG VƯƠNG BẰNG ĐÁ QUÝ

Viết bởi kiol

Chào các kiện tướng.

Hội đồng đã trở lại với các bạn trong sự kiện Đổi trang phục bằng đá quý

NỘI DUNG

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tiến hành sử dụng 1 đá quý để đổi lấy trang phục Ignis Bắc Băng Vương trong Kho Báu.

THỜI GIAN

Từ 20/11 - 20/12/2019

Tin tức khác