MỞ BÁN TRANG PHỤC ERROL DIỆT NGUYỆT TIÊN PHONG VỚI GIÁ 35 QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán trang phục Errol Diệt nguyệt tiên phong với giá 35 quân huy

NỘI DUNG

Trang phục Errol Diệt nguyệt tiên phong có giá 35 quân huy thay vì 429 quân huy

Tướng Errol có giá 99 quân huy thay vì 539 quân huy

Đặc biệt, tướng Errol cũng có giá 13333 vàng thay vì 18888 vàng

THỜI GIAN

Từ ngày 20 - 22/09/2019: Khuyến mại giá quân huy tướng và trang phục Errol Diệt nguyệt tiên phong

Từ ngày 20 - 21/09/2019: Khuyến mại giá vàng tướng Errol

LƯU Ý

Sau khi hết khuyến mãi, tướng và trang phục Errol Diệt nguyệt tiên phong sẽ trở về giá bán bình thường

Tin tức khác