GIA HẠN - NẠP QUÂN HUY QUA TIN NHẮN VIETTEL

Viết bởi Trà Anh

Xin chào các Kiện Tướng,

Hội Đồng xin thông báo, sự kiện: Nạp quân huy qua tin nhắn Viettel - nhận ưu đãi đặc biệt sẽ được gia hạn tới ngày 08/10/2019.

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng cần phải nạp quân huy thông qua hệ thống tin nhắn Viettel. Hướng dẫn cách nạp vui lòng xem tại ĐÂY

Khi nạp quân huy thông qua hệ thống SMS Viettel, các Kiện Tướng sẽ nhận được ngay lập tức phần quà với mệnh giá tương ứng, cụ thể như sau:

Mệnh giá Quân huy Ưu đãi
10.000 16 Hộp quà ĐTDV + 50 MB Free Data*
20.000 32 Hộp quà ĐTDV Bạc + 100 MB Free Data*
50.000 84 Hộp quà ĐTDV Vàng + 250 MB Free Data*
100.000 168 Hộp quà ĐTDV Bạch kim + 500 MB Free Data**
200.000 340 Hộp quà ĐTDV Kim cương + 1 GB Free Data***

* Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày nạp thẻ

** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 7 sau khi nạp thẻ

*** Được sử dụng đến 24:00 giờ của ngày thứ 14 sau khi nạp thẻ

Hộp quà ĐTDV sẽ chứa một trong các vật phẩm sau:

Gói tướng vĩnh viễn bậc A

Vé kho báu x1

Mảnh tướng x2 ~ 10

Mảnh trang phục x2 ~ 10

Giấy vẽ bùa S x1

Giấy vẽ bùa A x2 ~ 5

Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên (1 ngày)

Thẻ thử tướng ngẫu nhiên (1 ngày)

Ruby x2 ~ 10

Hộp quà ĐTDV Bạc sẽ chứa một trong các vật phẩm sau:

Gói tướng vĩnh viễn bậc S

Vé kho báu x1 ~ 2

Mảnh tướng x5 ~ 10

Mảnh trang phục x5 ~ 10

Giấy vẽ bùa S x1 ~ 2

Giấy vẽ bùa A x2 ~ 5

Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên (3 ngày)

Thẻ thử tướng ngẫu nhiên (3 ngày)

Ruby x10 ~ 30

Hộp quà ĐTDV Vàng sẽ chứa một trong các vật phẩm sau:

Gói tướng vĩnh viễn bậc SS

Vé kho báu x1 ~ 2

Mảnh tướng x5 ~ 10

Mảnh trang phục x5 ~ 10

Giấy vẽ bùa S x2 ~ 5

Giấy vẽ bùa A x5 ~ 10

Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên (7 ngày)

Thẻ thử tướng ngẫu nhiên (7 ngày)

Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên (3 ngày)

Thẻ thử tướng ngẫu nhiên (3 ngày)

Ruby x20 ~ 40

Hộp quà ĐTDV Bạch kim sẽ chứa một trong các vật phẩm sau:

Gói tướng vĩnh viễn bậc SS

Vé kho báu x2 ~ 3

Mảnh tướng x10

Mảnh trang phục x10

Thẻ đổi tên

Giấy vẽ bùa S x2 ~ 5

Giấy vẽ bùa A x10

Thẻ thử trang phục ngẫu nhiên (7 ngày)

Thẻ thử tướng ngẫu nhiên (7 ngày)

Ruby x30 ~ 50

Hộp quà ĐTDV Kim cương sẽ chứa một trong các vật phẩm sau:

Gói tướng vĩnh viễn bậc SS

Vé kho báu x3 ~ 5

Mảnh tướng x10

Mảnh trang phục x10

Thẻ đổi tên

Giấy vẽ bùa S x5 ~ 10

Giấy vẽ bùa A x20

Ruby x50 ~ 100

THỜI GIAN

Gia hạn tới hết ngày 08/10/2019

Tin tức khác