GIẢM GIÁ 30% COMBO TULEN VÀ TRANG PHỤC PHÙ THỦY KIẾN TẠO

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin được gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Mở bán combo Tulen và trang phục Phù thủy kiến tạo.

NỘI DUNG

Combo tướng Tulen + Trang phục Phù thủy kiến tạo có giá 619 quân huy thay vì 888 quân huy

Trang phục Phù thủy kiến tạo mua riêng có giá 349 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 12/07 đến 16/07/2018

Chúc các kiện tướng có thời gian vui vẻ trong Liên Quân Mobile!

Tin tức khác