GIẢM GIÁ COMBO 25 GIẤY VẼ BÙA TUYỆT SẮC TỚI 33%

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng ưu đãi: Giảm giá combo 25 giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 26/06/2022, combo 25 giấy vẽ bùa S được giảm giá tới 33% chỉ còn 333 Quân Huy.

Chờ gì nữa, mua ngay nào các Kiện Tướng!

Tin tức khác