GIẢM GIÁ COMBO TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC CÓ KỸ NĂNG CAO

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Giảm giá combo tướng và trang phục có kỹ năng cao

NỘI DUNG

Combo tướng và trang phục Thorne Cận vệ hoàng gia có giá 349 quân huy thay vì 638 quân huy

Combo tướng và trang phục Florentino Vũ khiếm sư có giá 189 quân huy thay vì 638 quân huy

Combo tướng và trang phục Enzo Chiến binh trăng khuyết có giá 279 quân huy thay vì 938 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 10 - 13/08/2020

Tin tức khác