GIẢM GIÁ CỰC SỐC TƯỚNG VÀ TRANG PHỤC PHÁP SƯ LIÊN QUÂN

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Giảm giá cực sốc tướng và trang phục pháp sư Liên Quân.

NỘI DUNG

Combo Tulen Tân thần thiên hà có giá 569 quân huy thay vì 1138 quân huy

Combo Raz Chiến thần Muay thái có giá 769 quân huy thay vì 1538 quân huy

Tướng Aleister có giá 139 quân huy thay vì 359 quân huy

Tướng Ilumia có giá 139 quân huy thay vì 539 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 13 - 15/08/2019

Tin tức khác