GIẢM GIÁ TƯỚNG RYOMA 90%

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Giảm giá tướng Ryoma tới 90%

NỘI DUNG

Tướng Ryoma có giá 59 quân huy thay vì 599 quân huy

Tướng Ryoma có giá 17999 vàng thay vì 25888 vàng

THỜI GIAN

Từ ngày 15 - 18/01/2020

Tin tức khác