GIẢM GIÁ LÊN TỚI 92% CHO TƯỚNG SEPHERA VÀ TRANG PHỤC MỚI - CHIÊM TINH SƯ

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Hôm nay Hội Đồng mang tới cho các bạn sự kiện giảm giá tướng và trang phục của Sephera.

NỘI DUNG

Giá trang phục Sephera Chiêm Tinh Sư có giá 35 quân huy thay vì 429 quân huy

Giá tướng Sephera có giá 9999 vàng thay vì 13888 vàng

Giá tướng Sephera có giá 99 quân huy thay vì 359 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 08/11 - 14/11/2019

Tin tức khác