Giảm giá sin tiếp sức mùa thi

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn ưu đã: Giảm giá sin tiếp sức mùa thi

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 26/06/2022:

Trang phục Murad M-TP thần tượng học đường sẽ được mở bán với giá 139 quân huy thay vì 279 quân huy

Trang phục Astrid Siêu Sao Bóng Cháy sẽ được mở bán với giá 139 quân huy thay vì 279 quân huy

Trang phục Zuka Giáo Sư sừng sỏ sẽ được mở bán với giá 99 quân huy thay vì 199 quân huy

Trang phục Ormarr Giáo viên thể hình sẽ được mở bán với giá 79 quân huy thay vì 159 quân huy

Sau thời gian ưu đãi, các trang phục sẽ quay lại với giá bán gốc. Chờ gì nữa vợt ngay ưu đãi nào các Kiện Tướng!

Tin tức khác