GIẢM GIÁ TỚI 50% TRANG PHỤC HỌC ĐƯỜNG MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Nhân dịp năm học mới, Hội Đồng xin được gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Giảm giá tới 50% trang phục học đường mừng ngày tựu trường


NỘI DUNG

Trang phục Murad M-TP thần tượng học đường có giá 325 quân huy thay vì 499 quân huy

Trang phục Natalya Phó nháy nhí nhảnh có giá 199 quân huy thay vì 309 quân huy

Trang phục Butterfly Teen nữ công nghệ có giá 249 quân huy thay vì 379 quân huy

Trang phục Zuka Giáo sư sừng sỏ có giá 226 quân huy thay vì 349 quân huy

Và đặc biệt, nếu mua combo cả 4 trang phục học đường có giá 768 quân huy thay vì 1536 quân huy (Giảm 50%)

THỜI GIAN

Từ ngày 11/08 đến ngày 13/08/2018

Tin tức khác