GIẢM GIÁ 50% CHO HÀNG LOẠT TRANG PHỤC VÀ PHỤ KIỆN TRONG THÁNG 11

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Hôm nay Hội Đồng mang tới cho bạn sự kiện giảm giá lên tới 50% cho hàng loạt trang phục và phụ kiện.

NỘI DUNG

Trang phục Zuka Diệt Nguyệt Nguyên Soái có giá 249 quân huy thay vì 499 quân huy

Trang phục Omen Quỷ Nguyệt Tướng có giá 249 quân huy thay vì 499 quân huy

Trang phục Lindis Nữ Vương Pháo Hoa có giá 249 quân huy thay vì 499 quân huy

Trọn bộ phụ kiện pháo hoa của Lindis Nữ Vương Pháo hoa có giá 199 quân huy thay vì 281 quân huy

Ngoài ra những phụ kiện của Lindis Nữ vương pháo hoa cũng sẽ được mở bán vĩnh viễn

Phụ kiện tóc vàng có giá 32 quân huy

Phụ kiện tóc hồng phấn có giá 32 quân huy

Phụ kiện tóc đen có giá 32 quân huy

Phụ kiện Mũ hoàng kim có giá 60 quân huy

Phụ kiện Vũ khí hoàng kim có giá 125 quân huy

THỜI GIAN

Từ 09/11 - 11/11/2019

Tin tức khác