GIẢM GIÁ TỚI HƠN 70% CHO HÀNG LOẠT TƯỚNG TRÊN ĐẤU TRƯỜNG LIÊN QUAN

Viết bởi kiol

Xin chào các kiện tướng.

Hội đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện Giảm giá 70% hàng loạt tướng trên đấu trường Liên Quân.

NỘI DUNG

Tướng Moren có giá chỉ còn 109 quân huy thay vì 359 quân huy

Tướng Max có giá chỉ còn 109 quân huy thay vì 359 quân huy

Tướng Wisp có giá chỉ 159 quân huy thay vì 539 quân huy

Tướng Capheny có giá chỉ 159 quân huy thay vì 539 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 19/10 đến 21/10/2019

Tin tức khác