GIẢM GIÁ 50% TƯỚNG HOT AWC

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Giảm giá 50% tướng hot AWC

NỘI DUNG

Tướng Maloch có giá 269 quân huy thay vì 539 quân huy

Tướng Nakroth có giá 269 quân huy thay vì 539 quân huy

Tướng Fennik có giá 269 quân huy thay vì 539 quân huy

Tướng Veres có giá 269 quân huy thay vì 539 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 14/07/2019

Tin tức khác