GIẢM GIÁ 50% NHỮNG VẬT PHẨM THIẾT YẾU NHẤT

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Bằng việc giảm giá 50% những vật phẩm trong bài viết dưới đây, Hội Đồng hi vọng các Kiện Tướng có thể thoải mái hơn trong việc thể hiện cá tính của bản thân trên tài khoản.

NỘI DUNG

Thẻ đổi tên có giá 45 quân huy thay vì 90 quân huy

Thẻ đổi tên clan có giá 145 quân huy thay vì 290 quân huy

Loa to có giá 10 quân huy thay vì 20 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 16 đến ngày 18/05/2019

LƯU Ý

Mỗi vật phẩm chỉ có thể mua với giá ưu đãi tối đa 5 lần trong sự kiện này.

Tin tức khác