GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG VẼ BÙA - CƠ HỘI NHẬN AIRI BẠCH KIEMONO

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Giới thiệu tính năng vẽ bùa. Tính năng này sẽ xuất hiện trong phiên bản Mùa đông kỳ thú, và là phương thức duy nhất ở hiện tại để sở hữu được trang phục đậm chất mùa đông - Airi Bạch Kiemono.

Lưu ý: Tính năng này chỉ xuất hiện sau khi cập nhật hoàn thành.

NỘI DUNG

Các Kiện Tướng tham gia sự kiện thông qua Cửa hàng => Trúng thưởng.

Đầu tiên, các Kiện Tướng cần phải có Giấy cuộn vẽ bùa để vẽ. Mỗi loại giấy cuộn sẽ dùng cho một loại vẽ bùa khác nhau, và không thể dùng lẫn hai loại.

Giấy cuộn bậc A: Giá 1 quân huy. Dùng 10 cuộn để vẽ bùa thông thường

Giấy cuộn bậc S: Trị giá 6 quân huy. Dùng 10 cuộn để vẽ bùa cấp cao.

Đặc biệt, hàng ngày, các Kiện Tướng nhận được một lượt vẽ bùa thường miễn phí. Ngoài ra nếu bạn tiến hành quay 5 lần sẽ nhận được 6 phần quà từ tính năng vẽ bùa.

Khi đã sử dụng Giấy cuộn, các Kiện Tướng chỉ cần vẽ tuỳ thích lên màn hình để bùa bắt đầu linh nghiệm.

Với mỗi loại vẽ bùa, các Kiện Tướng sẽ nhận được những vật phẩm sau:

Vẽ bùa thông thường Vẽ bùa cấp cao
Trang phục Airi Kiemono Trang phục Airi Bạch Kiemono
Chọn 1 trong 3 hiệu ứng nhảy cho sẵn Chọn 1 trong 12 hiệu ứng nhảy cho sẵn
Giấy cuộn cấp S (1 ~ 20) Tướng miễn phí ngẫu nhiên
Trang phục miễn phí ngẫu nhiên Thẻ giảm giá 100 quân huy
Rương ngọc cấp 3 Thẻ giảm giá 150 quân huy
Thẻ đổi tên Rương ngọc cấp 3
Thẻ giảm giá 100 quân huy Thẻ thử tướng ngẫu nhiên 3 ngày
Thẻ thử tướng ngẫu nhiên 3 ngày 10 Giấy cuộn cấp S
10 Giấy cuộn cấp A Giấy cuộn cấp S (10 ~ 30)
1 Đá tiến hoá 2 vé quay
5 mảnh tướng / 5 mảnh trang phục 4 Đá tiến hoá
20 Ruby 100 Ruby

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Trang phục ngẫu nhiên Tướng ngẫu nhiên
Grakk Khô lâu đại tướng Roxie
Jinna Đại tư tế Marja
Payna Cảnh vệ rừng Arum
Slimz Thỏ thợ mỏ Wisp
Kriknak Bọ cánh bạc Liliana
Butterfly Thuỷ thủ Tulen
Alice Nhà chiêm tinh Lindis
Tel'annas
Astrid
Murad

THỜI GIAN

Bắt đầu từ ngày 06/12/2018 (sau cập nhật)

Tin tức khác