Gói Giấy Tuyệt sắc Giáp Thìn 2024

Viết bởi KDB

Xin chào các Kiện tướng,

Hội Đồng xin gửi tới các bạn vật phẩm mới tại Cửa hàng tiện lợi: Gói giấy Tuyệt Sắc Giáp Thìn đặc biệt Gói giấy Tuyệt Sắc Giáp Thìn siêu cấp. Tham gia ngay tại ĐÂY.

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian mở bán: 01/02 - 29/02

Gói giấy Tuyệt Sắc Giáp Thìn đặc biệt

 • - 299QH (giá gốc 800QH)
 • - Nhận 15 hộp giấy Tuyệt sắc đặc biệt
 • - Cần đăng nhập 15/20 ngày tính từ ngày mua gói
 • - Nhận ít nhất 2 giấy TS, tối đa 300 giấy TS mỗi rương

Gói giấy Tuyệt Sắc Giáp Thìn siêu cấp

 • - 499QH (giá gốc 1500QH)
 • - Nhận 30 hộp giấy Tuyệt sắc Siêu cấp
 • - Cần đăng nhập 30/40 ngày tính từ ngày mua gói
 • - Nhận ít nhất 2 giấy TS, tối đa 500 giấy TS mỗi rương

LƯU Ý:

 • - Mỗi gói được mua giới hạn 1 lần/1 tháng.
 • - Mua gói vào bất kỳ ngày nào trong thời gian mở bán bạn cũng sẽ được nhận đủ 15 hoặc 30 hộp (nếu đăng nhập đủ)
 • - Sau khi mua thành công, có 2 cách để nhận hộp mỗi ngày:
 • - Đăng nhập vào Liên Quân Mobile mỗi ngày trước khi vào "Cửa hàng tiện lợi" để kích hoạt tính năng nhận quà tại mục "Gói đã mua”.
 • - Nếu bạn đã đăng nhập vào Liên Quân Mobile trong ngày nhưng không truy cập sự kiện, hệ thống sẽ tự động gửi quà vào hòm thư lúc 23h59 cuối ngày.

Tin tức khác