HÉ LỘ PHIÊN BẢN MỚI: HÀNG LOẠT TRANG BỊ BỊ ĐƯA LÊN BÀN MỔ XẺ TRONG PHIÊN BẢN TỚI

Viết bởi MinhBi

Các trang bị có lẽ là không thể thiếu trong mọi trận đấu, thế nhưng có nhiều trang bị lại chưa phát huy được hết tác dụng, hoặc có những trang bị lại khiến người chơi gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội Đồng Liên Quân quyết định chỉnh sửa các trang bị để phù hợp với tính năng mà các trang bị đó mang lại.

- PHƯỢNG HOÀNG LỆ

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:
Thành phần:

Thành phần:

- ÁO CHOÀNG BĂNG GIÁ

Giá: 2020 vàng 2000 vàng

Giáp: +300 giáp+250 giáp

-THƯƠNG XUYÊN PHÁ

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:

Thành phần:

Giá: 2060 vàng

Công vật lý: +100

Thành phần:

Giá: 2020 vàng

Công vật lý: +110

Bỏ 10% giảm hồi chiêu

- KHIÊN ASTERION

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:
Thành phần:

Thành phần:

- GƯƠM LOKY

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:

Thành phần:

Giá: 1500 Vàng

Công phép: 120

Thành phần:

Giá: 1750 Vàng

Công phép: 150

- RÌU LEVIATHAN

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:

Thành phần:

Thành phần:

Cộng thêm 120 giáp

- KIẾM TRUY HỒN

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi:

Thành phần:

Giá: 1500

+35% Tốc đánh

+10% Hút máu

10% giảm hồi chiêu

Thành phần:

Giá: 1750
+ 90 công vật lý

+ 15% giảm hồi chiêu

- PHONG TỨC TRƯỜNG CUNG

Thành phần:
Giá 750 Vàng

[Liệp sát]: Giết quái rừng sẽ tăng tốc đánh lên 2%, hiệu ứng cộng dồn 15 lần

- PHONG VIÊM THẦN CUNG

Thành phần:

Giá:1750 Vàng

+ 20% tốc đánh

+ 10% hút máu

+15 công vật lý

[Săn bắt] Tăng 30% sát thương lên creep, giết chết quái vật và tăng 30% kinh nghiệm

[Liệp sát] Giết quái rừng sẽ tăng tốc đánh lên 2%, hiệu ứng cộng dồn 15 lần

[Phong Viêm] Mỗi lần đánh thường cộng dồn 1 lần buff tăng sát thương, mỗi tầng buff sẽ tăng thêm 18 sát thương (mỗi 2 cấp tăng thêm 1 điểm sát thương), tối đa 6 tầng buff.

Như vậy, vơi các chỉnh sửa nhỏ của các trang bị, và giờ đây đặc biệt có thêm trang bị đi rừng sẽ giúp đa dạng vị trí đi rừng.

Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân xem ai sẽ trở nên mạnh mẽ trong thời gian tới và cùng đón chờ phiên bản mới nào!

Tin tức khác