HƯỚNG DẪN LẤY OPENID TRONG GARENA LIÊN QUÂN MOBILE

Viết bởi Long

Trong Garena Liên Quân Mobile, OpenID là một dãy gồm 32 chữ và số riêng của mỗi tài khoản. Sau đây, Hội Đồng Liên Quân sẽ hướng dẫn các bạn lấy OpenID:

Bước 1: ấn vào phần răng cưa ở góc bên phải phía trên màn hình chính

Bước 2: Ở phần CHUNG kéo xuống chọn phần OpenID

Bước 3: Ấn vào OpenID, dãy chữ số OpenID của bạn sẽ hiện ra, chọn Chép để lưu ngay vào máy

Tin tức khác