MỞ BÁN HUY HIỆU SKIN MỚI ĐỂ QUY ĐỔI TRANG PHỤC MỚI

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán huy hiệu skin mới để quy đổi trang phục mới

NỘI DUNG

Khi tặng cho bạn bè trang phục Zata Tư lệnh viễn chinh, các bạn sẽ nhận một khung viền tự chọn.

Khung viền tháng tư

Khung viền Ma kết

Khung viền Song ngư

Ngoài ra, huy hiệu skin mới cũng được mở bán với giá 9 quân huy.

Huy hiệu skin mới dùng để quy đổi

Trang phục Huy hiệu skin mới
Rouie Sứ giả vũ trụ 10
Zata Tư lệnh viễn chinh 10

Rương trang phục Zata có giá 8 quân huy. Khi mở sẽ nhận 1 trong các vật phẩm sau:

Trang phục Zata Tư lệnh viễn chinh

Huy hiệu skin mới 1 ~ 5

THỜI GIAN

Từ 22 - 28/05/2020

Tin tức khác