KHUYẾN MẠI NHỮNG VỊ TƯỚNG ĐƯỢC BUFF MẠNH TRONG MÙA ĐÔNG KỲ THÚ

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Khuyến mại những vị tướng được buff mạnh trong Mùa đông kỳ thú. Mỗi phiên bản lại có một vài vị tướng được tăng sức mạnh, rất nhiều vị tướng khác thì ăn chuỳ vào đầu gối.

Xin chúc mừng những vị tướng dưới đây đã thoát khỏi kiếp ngồi dự bị!

NỘI DUNG

Tướng Flash có giá 319 quân huy thay vì 629 quân huy

Tướng Tel'annas có giá 269 quân huy thay vì 539 quân huy

Tướng Baldum có giá 179 quân huy thay vì 359 quân huy

Tướng Natalya có giá 179 quân huy thay vì 359 quân huy

Tướng Omega có giá 179 quân huy thay vì 359 quân huy

THỜI GIAN

Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2018

Tin tức khác