THÔNG BÁO: LIÊN QUÂN GIỜ CHỈ CÓ THỂ TẢI THÔNG QUA GOOGLE PLAY VÀ APPSTORE

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin thông báo: Kể từ bản cập nhật Mùa đông kỳ thú, các Kiện Tướng chỉ có thể tải được Liên Quân Mobile thông qua hai kênh.

- Tải game từ Google play (đối với Android)

- Tải game từ App Store (đối với iOS)

Với các Kiện Tướng sinh sống ở nước ngoài, các Kiện Tướng cần có tài khoản Google Play hoặc App Store Việt Nam để có thể tải được bản cài đặt / cập nhật

Nếu các Kiện Tướng có bất cứ thắc mắc gì trong quá trình tạo tài khoản hay cập nhật, xin vui lòng liên hệ hotro.garena.vn

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Tin tức khác